Foxtrot základní moduly Foxtrot, Základní modul 17.03.2020 18:23 17.03.2020 18:23

Základní modul CP-1005 je základní modul řídicího systému řady Foxtrot. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 6M krytu (rozměry krabičky naleznete v tomto článku), osazen čtyřmi vyjímatelnými svorkovnicemi. 

 

Osazení:

Napájení 24 VDC, příkon typ. 3 W, max. 8 W (viz tento článek)

AI0 ÷ AI5 6 analogových vstupů, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí binárního vstupu

rozsahy: 10 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA, Ni1000, Pt100, OV1000, OV100, DI 24 VDC

AO0 ÷ AO1 2 analogové výstupy, bez galvanického oddělení, rozsah 0 ÷10 V 

DO0 ÷ DO5 6 reléových výstupů, galvanicky oddělené od ostatních obvodů

ETH Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek

CH1 Sériový kanál, pevně osazený rozhraním RS-232, bez galvanického odd., viz tento článek

CH2 Sériový kanál, s možností osazení standardních submodulů, viz tento článek

 

 

Analogové vstupy AI0 ÷ AI5
Napěťové rozsahy 0 ÷ 0,5 V

 

0 ÷ 1 V

0 ÷ 2 V

0 ÷ 5 V

0 ÷ 10 V

Snímač teploty Pt100, W100=1,385 nebo 1,391 -90 °C ÷ +400 °C
Snímač teploty Pt1000, W100=1,385 nebo 1,391 -90 °C ÷ +400 °C
Snímač teploty Ni1000, W100=1,500 nebo 1,617 -60 °C ÷ +200 °C
Snímač teploty NTC 12k -40 °C ÷ +125 °C
Snímač teploty KTY81-121 -55 °C ÷ +125 °C
Odporové rozsahy 0 ÷ 1 kΩ

 

0 ÷ 2 kΩ

0 ÷ 200 kΩ

Proudové rozsahy 0 ÷ 20 mA

 

4 ÷ 20 mA

Vstupní odpor pro napěťové rozsahy > 20 kΩ  (rozsahy 10 V, 5 V) 

 

> 50 kΩ (rozsahy 2 V, 1 V, 0,5 V) 

Vstupní odpor pro proudové rozsahy 100 Ω
Interní napětí pro napájení odporových snímačů 7,27 V
Doba převodu kanálu typ. 80 μs
Doba obnovy hodnoty každého kanálu typ. 480 μs

Binární vstupy

Vstupní napětí pro log. 0 max. +5 VDC
Vstupní napětí pro log. 1 min. +15 VDC

 

typ. +24 VDC

max. +30 VDC

Vstupní proud při log. 1 typ. 5 mA
Minimální šířka zachyceného pulzu 500 μs

 

Analogový výstup AO0, AO1
Výstupní rozsah 0 ÷ 10 V
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu
Maximální výstupní proud  10 mA
Max. kapacita zátěže 50 nF

 

Reléové výstupy

DO0 ÷ DO2, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM1 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů

DO3 ÷ DO5, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM2 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé

Zásady ochrany a použití pro kapacitní a induktivní zátěže najdete v tomto článku.

Svorkovnice základního modulu jsou konektory s klecovou svorkou s roztečí 5,08 mm. Podrobnější parametry svorek jsou uvedeny v tomto článku.

 


Obr. 1 Základní příklad zapojení základního modulu CP-1005

Poznámky k zapojení:

  1. Skupiny reléových výstupů (DO0÷2 a DO3÷5) mohou spínat obvody napájené z různých zdrojů. Skupiny jsou odděleny izolací odpovídající bezpečnému oddělení obvodů.
  2. Volitelné funkce vstupů AI se nastavují z programovacího prostředí a propojkami umístěnými na spodní straně krabičky ( nad držákem DIN lišty), příklady zapojení jsou uvedeny v následujících kapitolách.
  3. Sběrnice TCL2 je na základním modulu pevně zakončena a vždy musí být na konci linie sběrnice (viz tento článek).
  4. Napájení modulu, rozhraní  TCL2CIB a CH1 mají společnou signálovou zem, svorku GND (svorka A3). Tato svorka je spojená se společnou svorkou AI/AO (svorka B1). 
  5. Analogové vstupy AI0÷AI5 jsou konfigurované jako vstupy se společnou zápornou svorkou GND.
  6. Svorky A3 a B1 (GND)  doporučujeme nepropojovat (jsou propojené vnitřními obvody). Při napájení CP i obvodů vstupů z jednoho zdroje (viz příklad) svorku B1 vůbec nepoužijeme. Kdybychom napájeli obvody vstupů DI ze samostatného zdroje, pak zápornou svorku tohoto zdroje připojíme na svorku B1.


Obr. 2 Příklad zapojení analogových vstupů a výstupů základního modulu CP-1005

vstup AI0 napěťový - připojujeme napětí např. 0÷10 V, kladná svorka na AI0, záporná svorka na GND,

vstup AI1 proudový, tj připojujeme zdroj proudu např. 4÷20 mA (napájené smyčky musí být zajištěno externím zdrojem, viz příklad v tomto článku),

vstupy AI2 , AI3 jsou pasivní – připojujeme dvouvodičově odporová čidla (RTD) nebo odporové vysílače,

vstupy AI4, AI5 jsou digitální (tj. vyhodnocovány jako DI4 a DI5), standardní vstupy 24 V se společnou zápornou svorkou GND,

výstupy AO0, AO1 napěťové výstupy 0÷10 V, na obrázku připojené zátěže Rz (řízené obvody).