TCL2 chlazení, projektování 18.03.2020 17:41 18.03.2020 17:41

Jednotlivé moduly Foxtrot propojujeme kabely určenými pro sběrnici RS-485, min. 2 páry (propojení pouze komunikační sběrnice, viz tento článek), nebo kabely včetně napájení (pro sběrnici TCL2 musíme opět použít kabel určený pro sběrnici RS-485 (propojení včetně napájení nalznete v tomto článku). 

V případě větší vzdálenosti (typ. nad 10m) propojujeme vždy pouze komunikační sběrnici bez napájení viz tento článek. Vždy musíme použít kvalitní stíněný kabel a stínění MUSÍ být vždy připojeno na hlavní zemní svorku pouze na jednom konci kabelu!

 

Sběrnice TCL2 propojená metalickými kabely (RS-485) musí být vždy na obou koncích zakončena. Na straně základního modulu je zakončení realizováno pevně přímo uvnitř základního modulu – základní modul MUSÍ být vždy na jednom konci sběrnice !

Druhý konec sběrnice zakončíme externím odporem cca 120 Ω osazeným mezi signály TCL2+ a TCL2-. Pro snadnou instalaci je v příbalu základního modulu k dispozici zakončovací člen KB-0290 (samostatné obj. číslo TXN 102 90), který obsahuje požadovaný zakončovací odpor 120 Ω a je uzpůsoben pro zasunutí do svorek TCL2 (většinou A1, A2). Při montáži zasuneme zakončovací člen do svorek, zasuneme instalovaný vodič propojení sběrnice a svorky utáhneme.

 

Moduly mohou být vzájemně propojeny také optickými kabely nebo kombinací optických a metalických kabelů. K propojení optickým kabelem je třeba použít převodník na optiku KB-0552 (zapojení naleznete v tomto článku). Moduly propojíme standardními patch kabely ST-ST.

Optický kabel zaručuje galvanické oddělení a proto pro napájení následujícího modulu musí být samostatný napájecí zdroj. 


V následující tabulce uvádíme souhrnné vlastnosti možných způsobů propojení modulů Foxtrot do sestav. Uvedené možnosti propojení je samozřejmě možné vzájemně kombinovat:

 

Tab. 1. Možnosti propojení modulů systému Foxtrot - souhrn

řešení

1

2

3

HW (přídavný)

-

-

KB-0552

Přenosové médium

Kabel (2x kroucený pár)

Kroucený pár + GND

(2x kroucený pár)

Optický kabel

       
Distribuce napájení

ANO

NE

NE

Galvanické oddělení sběrnice

NE

NE

ANO

Použitý kabel

Dle specifikace RS-485

Dle specifikace RS-485

Standardní patch kabel ST-ST

Konektor

Šroubovací svorky

Šroubovací svorky

2x ST

Útlum cca

-

-

3,5 dB/km

Vlnová délka

-

-

820 nm

Typ vlákna

-

-

sklo multimode 62.5/125 mm

Max. počet I/O modulů k jedné CP

10

10

10

Max. délka jednoho segmentu sběrnice

10 m

400 m

max. 1,7 km

Max. celková délka sběrnice

10 m

400 m

Dle počtu segmentů

Podrobné informace

viz článek

viz článek viz článek

Poznámky k jednotlivým řešení:

  1. Základní způsob propojení včetně napájení. Vhodné pro sestavy s několika moduly v jednom rozvaděči. Toto řešení je omezené max. délkou sběrnice (vedení napájení).
  2. Propojení v případě větší vzdálenosti mezi moduly – řídicí systém distribuovaný v několika skříních v technologii apod. Každý modul (nebo několik modulů pohromadě) musí mít svůj zdroj. Propojneí sběrnice TCL2 umožňuje použít libovolný kabel splňující požadavky pro sběrnici RS-485, protažený kanály, průchodkami rozvaděčů. 
  3. Propojení pro velké vzdálenosti (nejkvalitnější řešení). Vzhledem k tomu, že délky jednotlivých segmentů se sčítají, můžeme dosáhnout až km délky sběrnice celého systému. Optický kabel zaručuje galvanické oddělení a proto v modulu (seskupení modulů) připojeném optickým kabelem musí být umístěn napájecí zdroj.