Instalace, jištění DO relé, projektování 16.03.2020 17:59 16.03.2020 17:59

Nejčastějším akčním členem systémů jsou stále klasická elektromechanická relé s nechráněnými kontakty. Kromě klasické odporové zátěže (topná tělesa apod.) a běžné zátěže s induktivním charakterem (motory, cívky stykačů a relé, solenoidy, vinuté transformátory apod.) stále častěji potkáváme zátěže s kapacitním charakterem (spínané zdroje pro LED, některé předřadníky zářivek apod.). Každý z těchto typů zátěží specifickým způsobem působí na jí spínající kontakt i na okolí (rušení) a vyžaduje specifická opatření pro zmírnění těchto vlivů:

1. Odporová zátěž
Nejméně působí škodlivě na spínací obvody a nejméně ruší do okolí. Nevyžaduje speciální ochranné prvky.

2. Induktivní zátěž
Negativně působí při vypínání (odpojování od napájecího napětí). V okamžiku vypnutí může dojít k silné napěťové špičce úměrné napětí, indukčnosti obvodu atd. Pro ochranu spínacího obvodu a snížení generovaného rušení používáme odrušovací prvky, viz tento článek.

3. Kapacitní zátěž
Negativně působí při spínání (připojování napájecího napětí). 

V okamžiku zapnutí ("studený start") může dojít velkému proudovému rázu (řádově desítky amper u spínaných zdrojů), který může velmi rychle způsobit "slepení" reléového kontaktu spínajícího obvodu. Zde nemůžeme jednoduše použít přídavné ochranné prvky. Spínání těchto obvodů vyžaduje použití relé se speciálními kontakty (tzv. "inrush" technologie), kde zdvojením kontaktů je relé vybaveno speciálním "předkontaktem" vyrobeným z materiálu, který snese i více než 100 A po dobu cca 20 ms a překlene úvodní proudový ráz.