Mechanika, konektory, relé DO relé 16.03.2020 16:35 16.03.2020 16:35

Tyto relé mají osazeny např. základní moduly Foxtrot (CP-1005, CP-1006 atd...), periferní moduly C-HM-0308M, C-IR-0202S a další (viz informace k jednotlivým modulům v Teco Wiki nebo dokumentacích).


 

Tab. 1 Parametry samotného kontaktu relé (konkrétní modul může mít odlišné hodnoty !):

Max. spínaný proud

5 A při 230 VAC
3 A při  30 VDC
Mechanická životnost Min.  5 000 000 sepnutí
Elektrická životnost (při 5 A, 230 VAC) Min. 100 000 sepnutí
Elektrická životnost pro induktivní zátěž DC13 Min. 100 000 sepnutí
Elektrická životnost pro induktivní zátěž AC15 Min. 100 000 sepnutí
Doba sepnutí Max. 10 ms
Doba rozepnutí Max. 10 ms
Frekvence spínání se jmenovitou zátěží Max. 20 sepnutí / min
Minimální doporučené spínané napětí, proud 5 VDC, 10 mA

 

Obr. 1 Zatěžovací charakteristika kontaktu: