TCL2 chlazení 18.03.2020 17:40 18.03.2020 17:40

Periferní moduly na sběrnici TCL2 (např. IB-1301) jedné sestavy PLC Foxtrot (tj. všechny periferní moduly ovládané jedním základním modulem) musíme vzájemně propojit sběrnicovým propojením, které se zapojuje do svorek na levém horním kraji modulu (sběrnice TCL2 a popř. napájení). Propojení modulů MUSÍ být provedeno lineárně (tzn. že moduly jsou propojeny v sérii jeden za druhým, nelze realizovat odbočku), centrální modul MUSÍ být na jednom konci sběrnice, na druhý konec musíme osadit zakončovací odpor 120 Ω nebo modul zakončení sběrnice KB-0290 (je v příbalu každého základního modulu Foxtrot). 

Moduly na sběrnici TCL2 rozdělujeme do několika skupin. Z každé skupiny je možno na jednu sběrnici TCL2 (s jedním masterem) připojit libovolnou kombinaci modulů v daném maximálním počtu:

 

Skupina Typy modulů Max. počet modulů na sběrnici TCL2 (TCL2A) Max. počet modulů na sběrnici TCL2B (pouze pro CP-1003)
Periferní moduly IB, OS, IR, IT, OT, UC 10 10
Komunikační moduly SC

6  (součet obou sběrnic CP-1003)

Externí master moduly CF-1141, RF-1131

4  (součet obou sběrnic CP-1003)

Operátorské panely ID

4  (součet obou sběrnic CP-1003)

 

Moduly ze všech skupin (v max. počtu dle tabulky) lze připojit na jeden master TCL2 (základní modul Foxtrot) současně.

Výjimkou je základní modul CP-1003, který je osazen dvěma mastery sběrnice TCL2. Na první (TCL2A) i druhou sběrnici (TCL2B) lze současně připojit 10 periferních modulů (na obou sběrnicích mohou být periferní moduly se stejnou adresou), moduly z ostatních skupin lze připojit libovolně na obě sběrnice, ale počtem a adresací se sběrnice chovají jako sběrnice jedna.

Podrobnější informace o sběrnici TLC2, zejména její správné využití naleznete v následujících článcích:

Instalace sběrnice TCL2

Připojení rozšiřovacích modulů k systému FOXTROT (sběrnice TCL2 s napájením)

Připojení vzdálených periferních modulů FOXTROT (sběrnice TCL2 bez napájení)

Připojení vzdálených periferních modulů FOXTROT a modulu MASTER sběrnice CIB

Připojení periferních modulů FOXTROT optickým kabelem, modul KB-0552