Komunikační rozhraní CH2 je vyvedeno na svorkovnici C nebo D podle typu základního modulu. Rozmístění signálů na svorkách je k dispozici ve více variantách podle typu základního modulu:

obr. 1 pro základní moduly CP-1000, CP-1001 a CP-1091

obr. 2 pro základní modul CP-1003

obr. 3 pro základní moduly CP-10x4, CP-10x5

obr. 4 pro základní moduly CP-10x6, CP-10x8

Rozhraní CH2 není standardně není osazeno žádným submodulem. Zákazník si dle požadovaného rozhraní (RS-232, RS-485, CAN, M-bus atd.) vybere příslušný submodul a osadí si jej do připravené pozice uvnitř modulu (postup osazení submodulu je popsán v příručce TXV 004 10.

Obr. 1 Konektor D modulů CP-1000/1001 – zapojení rozhraní CH2, volitelné rozhraní.

Poznámky:

  1. Popisy u svorek odpovídají dvěma nejčastějším submodulům – rozhraní RS-232 a RS-485, pro jiné varianty osazených submodulů je samozřejmě význam svorek jiný – viz popis příslušného submodulu.
  2. Svorkovnice je galvanicky oddělena od všech obvodů základního modulu. Při osazení submodulu s galvanickým oddělením jsou jeho vstupy a výstupy vyvedeny na konektor D galvanicky odděleny od ostatních obvodů základního modulu (signálová zem galvanicky odděleného rozhraní je značena GNDS).

Obr. 2 Konektor D modulů CP-1003 – zapojení rozhraní CH2, volitelné rozhraní.

Poznámky:

  1. Popisy u svorek odpovídají rozhraní RS-485, pro jiné varianty osazených submodulů je samozřejmě význam svorek jiný – viz popis příslušného submodulu.
  2. Svorkovnice je galvanicky oddělena od všech obvodů základního modulu. Při osazení submodulu s galvanickým oddělením jsou jeho vstupy a výstupy vyvedeny na konektor D galvanicky odděleny od ostatních obvodů základního modulu (signálová zem galvanicky odděleného rozhraní je značena GNDS)

Obr. 3 Konektor C modulů CP-10x4, CP-10x5 – zapojení rozhraní CH2, volitelné rozhraní.

Poznámky:

  1. starší varianty základních modulů byly osazeny pevnými svorkovnicemi, ale číslování a význam všech svorek je shodný
  2. Popisy u svorek odpovídají dvěma nejčastějším submodulům – rozhraní RS-232 a RS-485, pro jiné varianty osazených submodulů je samozřejmě význam svorek jiný – viz popis příslušného submodulu.
  3. Svorkovnice je galvanicky oddělena od všech obvodů základního modulu. Při osazení submodulu s galvanickým oddělením jsou jeho vstupy a výstupy vyvedené na konektor C galvanicky odděleny od ostatních obvodů základního modulu (signálová zem galvanicky odděleného rozhraní je značena GNDS).

Obr. 4 Konektor D modulů CP-10x6, CP-10x8 – zapojení rozhraní CH2, volitelné rozhraní.

Poznámky:

  1. Rozhraní CH2 je u těchto základních modulů vyvedeno pouze na svorky D1 až D5 (popisy na krabičce opět popisují signály pro rozhraní RS-232 a RS-485), POZOR! Některé submoduly mají omezené využití, některé nelze do těchto základních modulů osadit vůbec.
  2. Na svorkách D7 až D9 jsou vyvedeny výstupy DO0 a DO1 – SSR výstupy 230 VAC, 1 A, výstupy jsou galvanicky odděleny od všech ostatních obvodů základního modulu.
  3. Svorky rozhraní CH2 D1 až D5 jsou galvanicky odděleny od všech obvodů základního modulu. Při osazení submodulu s galvanickým oddělením jsou jeho vstupy a výstupy vyvedené na konektor D galvanicky odděleny od ostatních obvodů základního modulu (signálová zem galvanicky odděleného rozhraní je značena GNDS).