Technické informace o TCL2 periferních modulech Foxtrot (parametry na svorkách, parametry reléových výstupů,  apod.)