Foxtrot základní moduly Foxtrot, napájení 17.03.2020 16:48 17.03.2020 16:48

Modul vyžaduje pro správnou funkci stejnosměrné vyhlazené napájecí napětí 24 VDC, v případě zálohování napájení akumulátory lze systém napájet ze zdroje 27,2 VDC – doporučujeme použít napájecí zdroj PS2-60/27, podrobné informace ke zdroji jsou v kapitole Napájecí zdroj PS2-60/27. Maximální příkon systému (při plném zatížení – sepnutí reléových výstupů, osazení přídavným submodulem a aktivní komunikaci) je cca 6 ÷ 10 W (dle typu základního modulu), bez osazeného submodulu je max. příkon cca 2 ÷ 6 W. Toto neplatí pro základní moduly CP-1000 a CP-1001, informace k jejich napájení naleznete v tomto článku.

 

Tab. 1  Příkony základních modulů Foxtrot

Typ základního modulu Max. Příkon 1) Typ. Příkon 2)
CP-1004, CP-1014 8 W 4 W
CP-1005, CP-1015 8 W 4 W
CP-1006, CP-1016 10 W 6 W
CP-1008, CP-1018 10 W 6 W

1) Všechny výstupy a vstupy vybuzené (sepnuté vstupy, připojena čidla, sepnutá relé...), osazený submodul s max. dovoleným příkonem.

2) všechny výstupy a vstupy vybuzené (sepnuté vstupy, připojena čidla, sepnutá relé...), submodul neosazen, nebo osazen běžný submodul s rozhraním RS-232, RS-485, RS-422.

 

Napájecí napětí modulu je galvanicky spojené s komunikačním rozhraním CH1, rozhraním CIB1 a systémovým kanálem TCL2 a většinou se vstupy DI /AI na základním modulu (typ. konektory na horní straně modulu), toto neplatí pro CP-1003 – viz tento článek. Také v případě osazení kanálu CH2 submodulem s galvanicky neoddělenými I/O obvody jsou tyto obvody galvanicky propojené s napájením systému.

Společnou svorkou je svorka GND (např. svorka A3 u CP-1004).


Při aplikaci systému je nutné zohlednit společnou svorku (galvanické spojení) výše uvedených I/O částí modulu – zejména při napájení z více míst, napájení z více zdrojů nebo riziku vzniku zemních smyček.


SELV:

Jestliže napájecí zdroj splňuje parametry zdroje SELV dle ČSN EN 60 950 (ČSN 33 2000-4-41), pak všechny I/O obvody systému splňují požadavky SELV. I v případě, že reléové výstupy spínají obvody nízkého napětí (izolace reléových výstupů od vnitřních obvodů systému je 4 kVAC).

 

Stanovení výkonu zdroje:

Pro napájení samotného řídicí systému je optimální zdroj  s výkonem min. 15 W (neplatí pro CP-1000). Napájíme-li ze zdroje další obvody, musíme jeho výkon úměrně zvýšit. Je nutné v případě použití zdroje s nestabilizovaným výstupem dodržet v plném rozsahu zatížení daném aplikací dovolený rozsah napájecího napětí, zejména v případě použití zdroje s velkým nadbytečným výkonem.

Pro napájení centrálního modulu bez zálohování (příklad zapojení viz článek, doporučujeme zdroj DR-60-24 nebo DR-100-24 (podle celkového příkonu napájených obvodů), 

pro napájení se zálohováním záložním akumulátorem doporučujeme zdroj PS2-60/27 (viz tento článek).

 

Jištění napájení:

Vstup napájení (svorka A4) není chráněna interní pojistkou. Doporučujeme předřadit napájení modulu externí pojistku s doporučenou jmenovitou hodnotou T500L250V. Toto neplatí pro základní moduly CP-1000 a CP-1001, informace k jejich napájení viz tento článek.