Foxtrot základní moduly Foxtrot, komunikace 17.03.2020 16:52 17.03.2020 16:52

Sériové rozhraní základního modulu CH1 základních modulů (neplatí pro CP-1003) je osazeno pevně rozhraním RS-232 bez galvanického oddělení (tj. signály rozhraní jsou galvanicky spojeny s napájením modulu, rozhraním CIB, TCL2 a analogovými vstupy na základním modulu CP-10xx). Pohled na svorkovnici (při standardní pracovní poloze PLC na panelu rozvaděče) je na obr. 1.

 

Obr. 1 Svorkovnice A – zapojení rozhraní CH1, RS232.

Poznámky:

  1. Signálová zem GND rozhraní je společná pro napájení modulu, sběrnici CIB a TCL2 (zároveň je společná se zápornou společnou svorkou vstupů DI/AI).
  2. Základní modul CP-1000 má svorku GND k dispozici i na svorce A6.
  3. Signál RTS je řídicí signál (výstup), který používají některá zařízení (převodníky rozhraní apod.). Použití signálu je popsáno v příručce Sériová komunikace programovatelných automatů Tecomat TXV 001 06.