Různé informace, návody a popisy SW řešení, připojení zařízení třetích stran