Řízení topení, chlazení (zónová regulace), řízení větrání a VZT jednotek, ovládání zdrojů tepla a chladu.