Kvalita vzduchu VZT, větrání 29.02.2020 15:32 04.03.2020 17:49

Pro měření teploty a vlhkosti pro např. vzduchotechnické jednotky, zemdělství apod. Je možné využít kombinovaná čidla s analogovým výstupem, typicky s proudovou smyčkou 4 ÷ 20 mA. Příklad připojení převodníku vlhkosti a teploty kHCPA firmy Sensorika je na následujícím obrázku.

Obr. 1 Příklad připojení převodníku kHCPA k modulu CP-1005

Poznámky:

  1. Převodník je vybaven aktivními proudovými výstupy se společnou svorkou minus.