Rozměry modulů, parametry svorkovnic a konektorů, parametry reléových výstupů