Procesorové moduly, komunikační moduly, komunikační submoduly