Vyhledávání v knihovnách podle kategorií a charakteru funkcí a funkčních bloků