Příklady zapojení SPD (ochran proti přepětí) napájecích obvodů, komunikačních rozhraní, CIB