Vhodné kabely, použití odrušovacích prvků, stínění