Příklady, návody a popisy SW obsluhy různých periferních modulů systému Foxtrot