Foxtrot základní moduly Foxtrot 17.03.2020 18:04 17.03.2020 18:04

Základní modul CP-1004 je nejmenší samostatný řídicí systém řady Foxtrot. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 6M krytu (rozměry krabičky naleznete v tomto článku), osazen čtyřmi vyjímatelnými svorkovnicemi. 

Osazení:

Napájení 24 VDC, příkon typ. 3 W, max. 8 W (viz tento článek)

DI0 ÷ 7 8 binárních vstupů, bez galvanického oddělení

DI0 ÷ DI3 volitelně speciální funkce (viz tento článek)

DI4 ÷ DI7 volitelně analogové vstupy 0÷10V (kladná vstupní svorka AI0÷AI3)

DO0 ÷ DO5 6 reléových výstupů, galvanicky oddělené od ostatních obvodů

ETH Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek

CH1 Sériový kanál, pevně osazený rozhraním RS-232, bez galvanického odd., viz tento článek

CH2 Sériový kanál, s možností osazení standardních submodulů, viz tento článek


Analogové vstupy AI0 ÷ AI3
Rozsah 0 ÷ 10 V
Vstupní odpor cca 6,9 kΩ
Doba převodu 20 μs

 

Binární vstupy DI0 ÷ DI7
Typ vstupu Typ 1
Vstupní napětí pro log.0 max. +5 VDC
Vstupní napětí pro log.1 min. +15 VDC, typ. +24 DC, max. +30 VDC
Minimální šířka zachyceného pulzu 50 μs
Max. Vstupní kmitočet (vstupy DI0 ÷ DI3) 5 kHz


 

Reléové výstupy

DO0 ÷ DO2, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM1 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů

DO3 ÷ DO5, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5A, max.trvalý proud společnou svorkou COM2 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé

Zásady ochrany a použití pro kapacitní a induktivní zátěže najdete v tomto článku.

Svorkovnice základního modulu jsou konektory s klecovou svorkou s roztečí 5,08 mm. Podrobnější parametry svorek jsou uvedeny v tomto článku.

Obr. 1 Základní příklad zapojení základního modulu CP-1004

Poznámky k zapojení:

  1. Skupiny reléových výstupů (DO0÷2 a DO3÷5) mohou spínat obvody napájené z různých zdrojů. Skupiny jsou odděleny izolací odpovídající bezpečnému oddělení obvodů.
  2. Volitelné funkce vstupů DI/AI se nastavují z programovacího prostředí, příklady zapojení jsou uvedeny v následujících článcích.
  3. Sběrnice TCL2 je na základním modulu pevně zakončena a vždy musí být na konci linie sběrnice (viz tento článek)
  4. napájení modulu, rozhraní  TCL2, CIB a CH1 mají společnou signálovou zem, svorku GND (svorka A3). Tato svorka je spojená se společnou svorkou DI/AI (svorka B1). 
  5. Analogové vstupy AI0÷AI3 jsou konfigurované jako vstupy se společnou zápornou svorkou GND.
  6. Svorky A3 a B1 (GND)  doporučujeme nepropojovat (jsou propojené vnitřními obvody). Při napájení CP i obvodů vstupů z jednoho zdroje (viz příklad) svorku B1 vůbec nepoužijeme. Kdybychom napájeli obvody vstupů DI ze samostatného zdroje, pak zápornou svorku tohoto zdroje připojíme na svorku B1 (viz Obr. 2).


Obr. 2 Příklad zapojení analogových vstupů modulu CP-1004