Foxtrot základní moduly Foxtrot 17.03.2020 18:08 17.03.2020 18:08

Binární vstupy DI0, DI1 (čítač 1) a DI2, DI3 (čítač 2) se mohou kromě funkce běžných vstupů nastavit do jedné ze speciálních funkcí, umožňujících připojení inkrementálního snímače polohy, aplikace rychlých čítačů, měření periody a fázového posunu (např. pro přifázování generátoru MVE) atd.

Jednotlivé funkce jsou podrobně popsány v dokumentaci TXV 004 10, zde jsou přehledově uvedeny v tabulce s konkrétními svorkovými příklady připojení.

 

Tab.1 Čítač 1

režim

funkce

DI0

DI1

DI2

DI3

Příklad

00

Čítač vypnutý (vstupy DI0 a DI1 – běžné binární vstupy)

DI0

DI1

Dle čítače 2

 

01

Jeden jednosměrný čítač

CI1

-

Dle čítače 2

Obr. 1

02

Dva jednosměrné čítače

CI1

CI2

Dle čítače 2

Obr. 2

04

Obousměrný čítač

UP1

DN1

Dle čítače 2

 

05

Čítač s řízením směru

CI1

U/D1

Dle čítače 2

 

08

Inkrementální snímač (bez nulování a zachycení)

V1

G1

Dle čítače 2

Obr. 3

14

Obousměrný čítač s nulováním a zachycením

UP

DN

RES

MEM

 

15

Čítač s řízením směru s nulováním a zachycením

CI

U/D

RES

MEM

 

18

Inkrementální snímač s nulováním a zachycením

V

G

NI

MD

Obr. 4

1C

Měření délky pulzu

IN1

IN2

IN3

IN4

 

1D

Měření periody a fázového posunu

PER1

PER2

PER3

PER4

 

 

Tab. 2 Čítač 2

Režim

funkce

DI0

DI1

DI2

DI3

Příklad

00

Čítač vypnutý (vstupy DI0 a DI1 – běžné binární vstupy)

Dle čítače 1

DI2

DI3

 

01

Jeden jednosměrný čítač

Dle čítače 1

CI2

-

Obr. 1

02

Dva jednosměrné čítače

Dle čítače 1

CI3

CI4

Obr. 2

04

Obousměrný čítač

Dle čítače 1

UP2

DN2

 

05

Čítač s řízením směru

Dle čítače 1

CI2

U/D2

 

08

Inkrementální snímač (bez nulování a zachycení)

Dle čítače 1

V2

G2

Obr. 3


 

Tab. 3 čítačové vstupy DI0 ÷ DI3

Max. vstupní kmitočet 5 kHz
Minimální šířka zachyceného pulzu 50 μs

Inrementální snímač:

Max. kmitočet symterického signálu V, G 5 kHz
Šířka pulzu (V, G, NI, MD) min. 50 µs

Měření délky pulzu, měření periody a fázového posunu:

Vstupní kmitočet  0,1 ÷ 5000 Hz
Šířka pulzu 50 ÷ 10000000  µs

Obr. 1 příklad připojení snímače s pulzním výstupem (pro čítač 1 i čítač 2)

Poznámky k zapojení:

  1. Vstupy jsou realizované pevně se společnou svorkou – (svorka GND – POZOR! – svorka je galvanicky spojena se zápornou svorkou napájení a signálovou zemí rozhraní TCL2CIB a CH1).
  2. Vstupy vyžadují připojení snímače s pulzním výstupem (s ošetřením zákmitů).


Obr. 2 příklad připojení snímače s pulzními výstupy (pro čítač 1 až 4)

Poznámky k zapojení:

  1. Vstupy jsou realizované pevně se společnou svorkou – (svorka GND – POZOR! – svorka je galvanicky spojena se zápornou svorkou napájení a signálovou zemí rozhraní TCL2CIB a CH1)
  2. Vstupy vyžadují připojení snímače s pulzním výstupem (s ošetřením zákmitů).

Obr. 3 příklad připojení inkrementálních snímačů (čítač 1 i čítač 2)

Poznámky k zapojení:

  1. Vstupy jsou realizované pevně se společnou svorkou – (svorka GND – POZOR! – svorka je galvanicky spojena se zápornou svorkou napájení a signálovou zemí rozhraní TCL2CIB a CH1).
  2. Modul je ourčen pro připojení inkrementálních snímačů polohy (rotační, lineární) s výstupem 24 V (nelze připojit snímače s výstupem 5 V !). V tomto režimu se snímají pouze obě stopy snímače. Nelze vyhodnocovat nulový impulz a měřicí dotyk (zachycovací vstup). 

Obr. 4 příklad připojení inkrementálního snímače s nulováním a zachycením

Poznámky k zapojení:

  1. Vstupy jsou realizované pevně se společnou svorkou – (svorka GND – POZOR! – svorka je galvanicky spojena se zápornou svorkou napájení a signálovou zemí rozhraní TCL2CIB a CH1).
  2. Modul je ourčen pro připojení inkrementálního snímače polohy (rotační, lineární) s výstupem 24V (nelze připojit snímač s výstupem 5V !). V tomto režimu se snímají obě stopy, nulový pulz i měřicí dotyk připojeného snímače.