TC800 TC800 05.05.2022 10:21 05.05.2022 10:21


Programovatelné automaty TECOMAT TC800 představují novou generaci řídicích systémů (nahrazující předchozí řadu TECOMAT TC700). Jedná se o modulární systém s možností výstavby podle potřeb uživatele. Centrální jednotky TECOMAT TC800 jsou svými vlastnostmi příbuzné centrálním jednotkám kompaktních automatů TECOMAT FOXTROT 2.

Podrobnější informace ke sběrnicím, možnému rozšíření (TCL2, CIB atd...) je uvedena ve článku CENTRÁLNÍ MODULY TC800.

Základní přehled modulů TC800

Centrální modul CP-8001

Napájecí moduly PW-8901

Binární vstupní modul IB-8302

Binární vstupní modul IB-8310

Binární výstupní modul OS-8401

Binární výstupní modul OS-8402

Binární výstupní modul OS-8410

Binární výstupní modul OR-8450

Systémová sběrnice TC800

 


Jednotlivé moduly systému jsou uzavřeny v plastových ochranných pouzdrech, které se montují na DIN lištu ČSN EN 50022 s osazenou systémovou sběrnicí TCL3. Díky tomu lze s nimi manipulovat bez nebezpečí poškození citlivých CMOS součástek. Celý systém je konstruován podle normy ČSN EN 61131.

Základ systému

Základem systému TC800 je centrální modul obsahující centrální jednotku a komunikační rozhraní.

Komunikační rozhraní

Centrální moduly řady TECOMAT TC800 jsou vybaveny dvěma nezávislými rozhraními Ethernet 10/100 Mb. Volitelně pak mohou obsahovat rozhraní WLAN pro WiFi komunikaci.
(Další rozšíření nezávislých rozhraní Ethernet 10/100 Mb a rozhraní LTE pro komunikaci prostřednictvím GSM sítě je v přípravě.)

Pro sériové komunikace lze do centrálního modulu volitelně osadit až 2 submoduly obsahující každý 1 nebo 2 sériové kanály s rozhraním RS-232 nebo RS-485 a další. Takže centrální modul může být osazen maximálně čtyřmi sériovými kanály. Další sériové kanály do celkového počtu 10 je možné přidat pomocí externích modulů SC-11xx na emulované sběrnici TCL2 (max. 6 na jedné lince). Zde jsou k dispozici rozhraní RS-232 / RS-485, rozhraní CAN, nebo bezdrátová síť. (Nativní moduly SC-81xx jsou v přípravě.)

Výstavba rozsáhlého systému

Centrální modul TC800 je s periferními moduly spojen pomocí systémové sběrnice vložené do lišty DIN 35 mm, kterou nazýváme rám RM-89xx. 
Takto vzniklou skupinu lze v případě potřeby rozšířit pomocí metalických kabelů, nebo optických multimodálních kabelů, které se připojují mezi napájecími moduly PW, umístěnými na dalších samostatných rámech RM (obr.1.3). Díky tomu mohou být jednotlivé části systému TECOMAT TC800 rozmístěny decentralizovaně až na stovky metrů. Optika se zpravidla doporučuje pro aplikace dislokované v exteriéru mezi více budovami, aby bylo zabráněno působení přepětí mezi objekty při úderu blesku. Skupiny periferních modulů jsou umístěny přímo u ovládaných technologií a šetří tak silovou kabeláž.
Dale periferní zařízení lze připojovat také pomocí rozhraní sériových sběrnic: ETH, RS-232, RS-485, CAN.
Další možností je využití starších periferních modulů ze systému Foxtrot k TC800, umožňuje to instalace submodul SE-0140 (TXN 101 40) do centrálního modulu TC800. Tento submodul zprostředkuje emulaci sběrnice TCL2 a tím připojení těchto periferií. 

Spojení s nadřízeným systémem

Celý systém může komunikovat s nadřízenými systémy (počítače PC, operátorské panely, apod.), které mohou být využity jak k monitorování, tak k ovládání řízeného procesu. Služba TecoRoute slouží ke vzdálené správě PLC Tecomat přes internet. Službu poskytuje společnost Teco pro systémy Tecomat.  Osobní počítač také slouží k vytváření a ladění uživatelského programu pro PLC (programové vybavení Mosaic). Používané jazyky podle normy ČSN EN 61131-3 (IL, ST, LD, FBD, SFC) a CFC. 

SESTAVA TECOMAT TC800

Sestava PLC se skládá z jednotlivých modulů umístěných v samostatných plastových pouzdrech, které se osazují na DIN lištu, do které je vsazena systémová sběrnice. Šířka jednotlivých pouzder je 12 mm nebo 24 mm podle typu modulu.
PLC TECOMAT TC800 je sestaven z následujících součástí (obr.1):

Obr.1      Sestava PLC TECOMAT TC800

                   1 - nosná DIN lišta 35 mm

                   2 - systémová sběrnice RM-

                   3 - napájecí modul PW-

                   4 - centrální modul CP-

                   5 - periferní moduly IB-, OS-,OR-, IT-, OT-, IC-, …..

                   6 - propojovací kabely mezi skupinami

                        7 - kryty neosazených pozic sběrnice

 

Adresace modulů

Periferní moduly TC800 se adresují pomocí přepínače, který je přístupný na boku modulu, viz obr. 2. Každý periferní modul musí mít unikátní adresu v rámci jedné sestavy PLC.

Obr.2. Umístění adresovacího přepínače na boku modulu