Rámy, zdroje a kabely TC800 05.05.2022 10:55 05.05.2022 10:55

Předběžné informace !

Napájecí moduly PW-8901 a PW-8902 jsou určeny pro napájení sestav PLC TECOMAT TC800 ze sítě 24 V DC o výkonu 15 W, resp. 25 W v pouzdře šířky 24 mm. 
Jedná se o impulzně regulované napájecí zdroje s výstupní hladinou 24 V SELV (obvody s ochranou malým bezpečným napětím) o trvalém celkovém výstupním výkonu 15 W, resp. 25 W. Součástí zdroje je blok hlídání výpadku síťového napětí. Výstupní hladina je opatřena ochrannými přepěťovými prvky.

Konektory pro připojení napájecího napětí 24 V DC jsou bezšroubové.

Podrobné údaje o připojení, zásady správné instalace, příklady zapojení a zásady zvýšení odolnosti a spoleh-livosti jsou uvedeny v Příručce pro projektování programovatelných automatů TECOMAT TXV 001 08.01.

       Pro správnou funkci v případě paralelního chodu více napájecích modulů je nutné zajistit minimální odběr 4,8 W. Jinak není zajištěna stabilní funkce zdrojů.
Je nepřípustné vyjímat nebo zasouvat do systému zapnutý napájecí modul! Pokud manipulujeme s napájecím modulem, musí být vypnutý! Systém může být zapnutý v případě, že je napájen z jiného napájecího modulu.

 

 

Typ

Popis

Obj. číslo

PW-8901

napáječ ze sítě 24 V DC, 15 W

TXN 189 01

PW-8902

napáječ ze sítě 24 V DC, 25 W

TXN 189 02

 


Obr. 1 Předběžné informace - provedení zdroje TC800