Binární moduly TC800 05.05.2022 10:50 05.05.2022 10:50

Modul OR-8450 je vybaven 12 reléovými výstupy se spínacími kontakty. Modul je osazen bezšroubovým vyjímatelným konektorem se zajištěním po zasunutí do modulu. Jednotlivé výstupy je možné zatěžovat trvalým proudem až 3 A (nesmí se překročit max. proud společné svorky skupiny 10 A)

Krátkodobý proud (spínací jevy) může být až 6 A

Minimální spínaný proud (zaručující bezchybnou funkci relé) je 100 mA

Obr. 1 Zapojení konektoru modulu

Poznámky:

  1. COMx společná svorka skupiny výstupů

  2. DOx výstupní svorka výstupu x

  3. skupiny výstupů (vždy 3 výstupy) DO0-DO2 a DO3-DO5 jsou odděleny pouze pracovní izolací (nelze spínat jednou skupinou např. obvody 230 VAC a druhou skupinou obvody SELV 24 V). Totéž platí pro skupiny DO6-DO8 a DO9-DO11.

  4. Výkon spínané stejnosměrné zátěže je omezen zatěžovací křivkou.

  5. Elektrická životnost kontaktů použitých relé je uvedena v podrobné dokumentaci modulu.