Binární moduly TC800 05.05.2022 10:48 05.05.2022 10:48

Modul OS-8410 je určený pro ovládání až 32 zátěží 24 V DC / 0,05 A – především externích modulů na DIN lištu řady OS-04xx nebo OR-04xx. Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači. Modul je osazen dvěma konektory, na které je vyvedeno vždy 16 výstupů. Modul obsahuje inteligentní výstupní obvody, které vyžadují připojit externí napájecí napětí 24 V DC. 

 

Výstupy spínají proti společné svorce COM (společná svorka minus !!).

 

Obr. 1 Zapojení konektoru modulu

Poznámky:

  1. VDOx svorka pro napájení vnitřních obvodů modulu (+ 24 V DC) 

  2. COMx společná svorka výstupních obvodů a vnitřních obvodů modulu  

  3. DOx výstupní svorka výstupu x