Binární moduly TC800 TC800 05.05.2022 10:43 05.05.2022 10:43

Modul IB-8310 je určený pro snímání až 32 binárních signálů 24 VDC se společnou svorkou mínus, typ 3 a je určen především pro připojení externích modulů na DIN lištu řady IB-04xx. Modul je osazen dvěma konektory, na které je vyvedeno vždy 16 vstupů. Modul obsahuje inteligentní vstupní obvody, které vyžadují připojit externí napájecí napětí 24 VDC.

 

Obr. 1 Zapojení konektoru modulu

Poznámky:

  1. VDIx vstup napájecího napětí +24 V DC pro vnitřní obvody modulu

  2. COMx společná svorka vstupních obvodů a napájení vstupních obvodů  

  3. DIx vstupní svorka vstupu x