Binární moduly TC800 TC800 05.05.2022 10:41 05.05.2022 10:41

Binární vstupní modul IB-8302 obsahuje 16 binárních vstupů, 24 VDC, společná svorka –, typ 1. Vstupy jsou organizovány do skupiny po 16. Modul je galvanicky oddělen od ostatních obvodů PLC. Modul je osazen bezšroubovým vyjímatelným konektorem 17 svorek se zajištěním po zasunutí do modulu.

 

Vstupní obvody modulu vyžadují napájení 24 VDC, které ji připojeno (samostatně nebo společně s hlavním napájením) na modul napájecího zdroje sestavy PLC.

Obr. 1 Zapojení konektoru modulu

Poznámky:

  1. COM1 společná svorka vstupních obvodů a napájení vstupních obvodů  
  2. DIx vstupní svorka vstupu x 

Obr. 2 Čelní pohled na modul IB-830x