Binární moduly TC800 TC800 05.05.2022 10:45 05.05.2022 10:45

Binární výstupní modul OS-8401 obsahuje 16 tranzistorových výstupů, max. 0,5 A na výstup. Výstupy jsou organizovány do jedné skupiny po 16. Modul je galvanicky oddělen od ostatních obvodů PLC. Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači vybavenými proudovou a tepelnou ochranou. Vybavení těchto ochran je součástí diagnostiky modulu. Modul je osazen bezšroubovým vyjímatelným konektorem 17 svorek se zajištěním po zasunutí do modulu.


 

Výstupní obvody modulu vyžadují napájení 24 VDC, které ji připojeno (samostatně nebo společně s hlavním napájením) na modul napájecího zdroje sestavy PLC.


Obr. 1 Zapojení konektoru modulu

Poznámky:

  1. VDO+ Společná silová svorka výstupních obvodů modulu (+ 24 V DC)

  2. DOx výstupní svorka výstupu x