Centrální modul obsahuje centrální jednotku, která je hlavní součástí sestavy PLC TECOMAT TC800. Jejím hlavním úkolem je vykonávat uživatelský program, ovládat vstupy a výstupy PLC a komunikovat s okolím PLC. 

Centrální modul dále obsahuje dvě nezávislá rozhraní Ethernet, jedno rozhraní micro-USB device pro připojení nadřízeného systému a jedno rozhraním USB host pro připojení externí paměti (USB Flash disku).

Integrovaný displej 4 x 10 znaků a 6 tlačítek slouží k nastavení a diagnostice systému.

Centrální modul obsahuje také slot pro osazení přídavné paměťové micro SD karty (ve variantách s osazeným rozhraním WLAN1 není dostupný). 

Volitelně lze centrální modul osadit dvěma submoduly např. se sériovými kanály nebo dalšími sběrnicemi, např. master TCL2.

Centrální jednotka v modulu CP-8001 je popsána v následujícím článku.

Obr. 1. Centrální modul TC800

POZOR !  správné číslování konektoru s vyvedenými submoduly je v tomto článku

 

Periferní sběrnice TCL3

Jedná se o základní sběrnici, která slouží k propojení periferních modulů rodiny TC800. Sběrnice je vložena do U lišty, na kterou se nasazují jednotlivé moduly sestavy. Interní linka (IOP 1) může obsloužit až 64 modulů.

 

Periferní sběrnice TCL2

Jedná se o základní sběrnici, která slouží k připojení periferních modulů rodiny FOXTROT. Až dvě linky sběrnice TCL2 lze přidat do systému TC800 pomocí výměnných submodulů SE-0140. 
Jednotlivé linky sběrnice TCL2 jsou na sobě zcela nezávislé, takže adresace periferních modulů na lince probíhá podle pravidel bez ohledu na obsazení ostatních linek. Jediným stále platným omezením je celkový maximální počet 10 sériových kanálů na celý systém, který je dán kapacitou centrální jednotky.

Obr.2    Příklad sestavy se dvěma sběrnicemi TCL2

Poznámky:

  1. Tato sběrnice používá k propojení metalické kabely, odpovídá rozhraní RS-485 a musí být na obou koncích zakončena. Submoduly SE-0140 obsahuje zakončení sběrnice a musí být vždy na jejím konci. Na druhém konci musí být sběrnice k poslednímu modulu připojena společně se zakončovacím členem KB-0290 (jeden kus je součástí dodávky submodulu SE-0140).
  2. Oba submoduly osazené do centrálního modulu PLC mají společnou signálovou zem COM1, která je galvanicky oddělená od vnitřních obvodů PLC.
  3. Submoduly se na interní sběrnici ITCL hlásí jako IOP 4 (pozice 1) a IOP 5 (pozice 2). Tato označení jsou určující pro identifikaci konkrétní sběrnice při chybových hlášeních

 

Instalační sběrnice CIB

Jedná se o dvouvodičovou instalační sběrnici, která slouží k připojení modulů rodiny CFox. Po dvou vodičích je realizována jak datová komunikace tak i napájení modulů.
K systému TC800 lze připojit až 7 externích CIB masterů CF-2141 pomocí sběrnice ETCL přes rozhraní Ethernet ETH1 nebo ETH2. CIB master CF-2141 obsahuje 1 linku sběrnice CIB včetně napájení o výkonu umožňujícím odběr modulů na lince až 1 A.
Sběrnici CIB a modulům rodiny CFox je věnována samostatná dokumentace Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.01.

Obr.3    Příklad sestavy se třemi sběrnicemi CIB

 

Externí systémová sběrnice ETCL

Sběrnice ETCL je realizována na rozhraní Ethernet a slouží především k připojení masterů dalších sběrnic.
V současné době je využita k připojení CIB masterů CF-2141. K připojení sběrnice ETCL lze použít buď rozhraní ETH1 nebo rozhraní ETH2, ale vždy jen jedno z nich.
V případě připojení více než jednoho modulu je možné použít k propojení modul SX-1162 (Ethernet switch s pěti porty). Doporučuje se, aby všechny moduly Ethernet switch použité ve sběrnici ETCL byly stejného typu (nekombinovat moduly SX-1162 s jinými typy Ethernet switch). Na každém modulu CF-2141 musí být nastavena jedinečná adresa v rámci sběrnice ETCL.