Foxtrot základní moduly Foxtrot, Základní modul 17.03.2020 18:32 17.03.2020 18:32

Základní modul CP-1016 je základní modul řídicího systému řady Foxtrot. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 9M krytu (rozměry krabičky naleznete v tomto článku), osazen šesti vyjímatelnými svorkovnicemi. 

 

Osazení I/O:

Napájení 24 VDC, příkon max. 10 W (info k napájení viz tento článek)

AI0 ÷ AI5 6 analogových vstupů, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí binárního vstupu:

rozsahy: Ni1000, Pt1000, OV1000, binární vstup bezpotenciálový kontakt

AI6 ÷ AI12 7 analogových vstupů, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí binárního vstupu:

rozsahy: 0÷20 mA, 4÷20 mA, Ni1000, Pt1000, OV1000, binární vstup bezpotenciálový kontakt

DI13 pulzní vstup (průtokoměr apod.), bezpotenciálový kontakt

DI14 binární vstup 230 VAC (např. HDO), galv. oddělený

AO0-1 2 analogové výstupy, bez galvanického oddělení, rozsah 0 ÷ 10 V 

DO0, DO1 2 polovodičové výstupy, galvanicky oddělené od ostatních obvodů, 1 A, 230 V, SSR, výstupy lze nastavit do režimu PWM

DO2 ÷ DO11 10 reléových výstupů, galvanicky oddělené od ostatních obvodů, 3 A na výstup

ETH Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek

CH1 Sériový kanál, pevně osazený rozhraním RS232, bez galvanického odd., viz tento článek

CH2 Sériový kanál, s možností osazení standardních submodulů, viz tento článek

 

 

Analogové vstupy

AI0 ÷ AI5

AI6 ÷ AI12

Snímač teploty Pt1000, W100=1,385 nebo 1,391

-90 °C ÷ +270 °C

-90 °C ÷ +270 °C

Snímač teploty Ni1000, W100=1,500 nebo 1,617

-60 °C ÷ +155 °C

-60 °C ÷ +155 °C

Snímač teploty KTY81-121

-55 °C ÷ +125 °C

-55 °C ÷ +125 °C

Odporové rozsahy

0 ÷ 1 kΩ (OV1000)

0 ÷ 1 kΩ (OV1000)

Proudové rozsahy

-

-

0 ÷ 20 mA

4 ÷ 20 mA

Vstupní odpor pro proudové rozsahy

-

100 Ω

Interní napětí pro napájení odporových snímačů

8,34 V

Doba převodu kanálu

typ. 50 μs

Doba obnovy hodnoty každého kanálu

typ. 650 μs

Poznámky:

 1. Proudové rozsahy vyžadují zasunutí propojky pro příslušný vstup. Propojky jsou umístěny pod víčkem s popisem čísel a názvů svorek (nad konektorem C).

 

Binární vstupy DI0 ÷ DI12 DI13 DI14
Vstupní napětí pro log. 0

min. +2,3 V DC

max. +12 V DC

max. 120 V AC
Vstupní napětí pro log. 1

max. +1 V DC

min. 200 V AC

 

max. 250 V AC

Vstupní proud při log. 1

typ.  1,7 mA

typ. 5 mA
Minimální šířka zachyceného pulzu 20 ms 50 μs -
Max. frekvence  - 5 kHz -

Poznámky:

 1. Vstupy DI0 ÷ DI3 a DI13 umožňují zapnout funkci zachytávání krátkých pulzů. Tato funkce prodlužuje zvolenou úroveň vstupního signálu, čímž zajistíme, že nepřijdeme o jednotlivý pulz na vstupu, kratší než doba cyklu programu (např. pro připojení pulzních výstupů průtokoměrů apod.).
 2. Vstup DI13 lze nastavit do režimu čítače, např. pro impulzních výstupů průtokoměrů apod.


Analogový výstup AO0, AO1

Výstupní rozsah 0 ÷ 10 V
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu
Maximální výstupní proud  10 mA
Max. kapacita zátěže 50 nF

Reléové výstupy modulu CP-1016
DO0, DO1,  SSR (polovodičové relé)výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 1 A, krátkodobě 1 A,
max.trvalý proud společnou svorkou COM1 je 2 A. Výstupy jsou osazeny SSR relé se spínáním v nule.
Je možno je použít jako PWM výstupy pro řízení např. Otáček malých asynchronních motorů (ventilátor, oběhové čerpadlo)   
    
izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů
DO2 ÷ DO4, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5A,
max.trvalý proud společnou svorkou COM2 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé
izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů
DO5 ÷ DO7, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5A,
max.trvalý proud společnou svorkou COM3 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé
izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů
DO8 ÷ DO9, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5A,
max.trvalý proud společnou svorkou COM4 je 6 A, podrobnější informace o kontaktech relé
mezi těmito skupinami je pouze pracovní izolace 1750 VAC
DO10 ÷ DO11, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A,
krátkodobě 5A, max.trvalý proud společnou svorkou COM5 je 6 A, podrobnější informace o kontaktech relé
izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů
DI14, vstup 230 VAC, vhodný zejména pro připojení signálu HDO,
příklad zapojení viz tento článek

Zásady ochrany a použití pro kapacitní a induktivní zátěže najdete v tomto článku.

Svorkovnice základního modulu jsou konektory s klecovou svorkou s roztečí 5,08 mm. Podrobnější parametry svorek jsou uvedeny v tomto článku.

 

Obr. 1 Základní příklad zapojení základního modulu CP-1016

Poznámky k zapojení:

 1. Skupiny reléových výstupů (DO0 ÷ DO1,  DO2 ÷ DO4, DO5 ÷ DO7 ) mohou spínat obvody napájené z různých zdrojů. Skupiny jsou odděleny izolací odpovídající bezpečnému oddělení obvodů.
 2. Skupiny  výstupů DO8 ÷ DO9 a DO10 ÷ DO11 jsou vzájemně odděleny pouze pracovní izolací. Od ostatních obvodů jsou odděleny izolací odpovídající bezpečnému oddělení obvodů.
 3. Volitelné funkce vstupů AI se nastavují z programovacího prostředí, pouze proudové rozsahy  20 mA (AI 6 až AI12) se navíc nastavují propojkami umístěnými pod pravým horním víčkem (nad svorkovnicí).
 4. Sběrnice TCL2 je na základním modulu pevně zakončena a vždy musí být na konci linie sběrnice.
 5. napájení modulu, rozhraní TCL2CIB a CH1 mají společnou signálovou zem, svorku GND (svorka A3). Tato svorka je galvanicky spojená se společnou svorkou AI/AO (svorka B1 a C1). 
 6. Analogové vstupy jsou konfigurované jako vstupy se společnou zápornou svorkou GND.
 7. Svorky A3 a B1 a C1 (GND)  v aplikaci nepropojujeme. Svorku C1 použijeme v případě proudových smyček 0 ÷ 20 mA nebo 4 ÷ 20 mA napájených z jiného zdroje 24 VDC galvanicky odděleného od zdroje napájejícího samotný základní modul.
 8. Vstupy DI0 až DI12 jsou určeny pro připojení bezpotenciálového kontaktu. Společný signál binárních vstupů připojíme na svorku GND (A3).
 9. Vstup DI13 je určený pro zpracování pulzního výstupu např. průtokoměru, vodoměru, vstup je určen pro bezpotenciálový kontakt (minimální šířka zachyceného pulzu je 50 μs.
 10. Vstup DI14 je vstup 230 VAC, vstup je dimenzovaný i na přítomnost sdruženého napětí 400 VAC (např. zpracování signálu HDO). Vstup je galvanicky oddělený od ostatních obvodů izolací odpovídající bezpečnému oddělení obvodů.