Foxtrot základní moduly Foxtrot, Základní modul, napájení 17.03.2020 17:34 17.03.2020 17:34

CP-1000 představuje nejjednodušší variantu základního modulu pro domovní instalace. 

Základní modul je napájen ze zdroje 24 VDC. 

Ze základního modulu jsou napájeny obě větve CIB (konektor B) – to znamená, že už se nepoužívá žádný oddělovací modul pro napájení sběrnic CIB, oddělovací obvody pro napájení obou sběrnic jsou integrovány přímo do základního modulu CP-1000.  

Na konektoru A je vyvedena systémová sběrnice TCL2 (především pro připojení externích master modulů CF-1141 a RF-1131) a sériový komunikační kanál CH1 (obvykle pro připojení GSM modemu).  

Na konektoru D je vyveden druhý komunikační kanál, na kterém je možné pomocí přídavných submodulů realizovat další rozhraní, např. RS-485, CAN, RS-232 a další. Možná osazení submoduly rozhraní jsou popsána v kapitole Komunikační rozhraní základního modulu Foxtrot.

Na konektory E a F připojujeme vstupy a výstupy: 4 univerzální AI/DI (kontakt, NTC, Pt1000, Ni1000), 2 samostatné reléové výstupy 3A, vstup HDO a vstup IN 230 VAC (standardní binární vstup 230 VAC). 

 

Zálohování vnitřních dat a času CP-1000 při výpadku napájení.

Při vypnutí napájecího napětí CP-1000 jsou vybraná uživatelská data a hodiny zálohována. Zálohování je zajištěno akumulátorem Li-Ion. Po obnovení napájení se akumulátor dobije a opět je připraven zálohovat. Akumulátor  nevyžaduje žádnou údržbu. 

Akumulátor Li-Ion vydrží zálohovat zhruba 500 hodin. 

 

Přídavná vnitřní zálohovací baterie 

Pokud z nějakého důvodu potřebujeme prodloužit dobu zálohování (např. překlenutí vypnutí napájení po delší dobu než 500 hodin), můžeme osadit do připraveného držáku přídavnou lithiovou baterii typu CR2032, která po vybití akumulátoru začne dodávat energii a prodlouží tak dobu zálohování až na 20 000 hodin. 

Výměnu  záložní baterie  (typ CR2032 nebo  obdobná, 3 V, průměr 20 mm, tloušťka 3,2 mm) je doporučeno provádět v intervalu 2 až 3 roky. Životnost baterie je obvykle 5 let. Baterie je zasunuta v držáku umístěném na prostřední desce základního modulu a je přístupná  po vyjmutí desek z plastového krytu (podrobnější informace jsou k dispozici v základních dokumentacích jednotlivých modulů). Stav baterie je sledován a signalizován v systémových registrech základního modulu.

Přídavnou baterii osazujeme jen tehdy, že skutečně potřebujeme dlouhou dobu zálohy, protože tím  přestává být základní modul bezúdržbový a je nutno baterii pravidelně měnit.


 

Obr. 1. Příklad zapojení napájení CP-1000 bez zálohování 

Poznámky:

  1. Doporučujeme napájecí zdroj stabilizovaný 24 VDC, splňující podmínky SELV, standardně doporučujeme DR-60-24. Příkon CP-1000 je dán součtem příkonu vlastních obvodů centrály (typ. 3 W) a celkového příkonu všech modulů CFox připojených na obě větve CIB.
  2. Na svorkovnici B je výstup obou větví CIB sběrnice včetně napájení s max. proudem 1 A pro každou větev.
  3. Vstupy AI/DI0 až AI/DI3 jsou univerzální vstupy (kontakt, čidlo teploty NTC, Pt1000, Ni1000), vstupy nemají funkci „zachycení krátkého pulzu“ tj. vyhodnocovaný stav vstupu musí mít délku trvání větší než otočka programu (obvykle 200 ms stačí).
  4. Vstup IN 230 VAC (svorky F1 a F2) je určen pro monitorování přítomnosti síťového napájení 230 V. Je to standardní vstup 230 V, galvanicky oddělený.
  5. Vstup HDO (svorky F4 a F5) je určen pro připojení HDO signálu. Vstup snese bez poškození i špatně zapojené HDO v domovní instalaci.
  6. Výstupy DO0 a DO1 jsou standardní elektromechanická relé 3A na kontakt, galvanicky oddělena od ostatních obvodů.