Měření teploty teplota 29.02.2020 18:29 29.02.2020 18:29

Teploty (venkovní, v interiéru, v technologii atd.) můžeme měřit celou řadou modulů CFox a RFox, nebo samotných snímačů teploty připojených na analogové vstupy modulů CFox, RFox a Foxtrot. V Tab. 7 je uveden stručný přehled nejpoužívanějších měření teploty a k nim doporučených čidel, Tab. 8 uvádí rozsahy analogových vstupů jednotlivých modulů CFox, RFox.

 

Základní typy čidel teploty (stručný přehled)

Pt1000 – platinové odporové čidlo (snímač) teploty se základním odporem při 0 °C R0=1000 Ω. Vyrábějí se také čidla s jinou hodnotou odporu při 0 °C: Pt100 (R0=100 Ω), Pt500 a další.

Platinové čidlo je kvalitní, dlouhodobě teplotně stabilní čidlo s velkým rozsahem teplot, nevýhodou je trochu nižší citlivost (nižší Tk) a vyšší cena.

Standardně se dodávají platinová čidla s teplotním koeficientem odporu Tk = 3850.

Dále se používá tzv. "americké provedení" s Tk = 3910.

Parametry jsou definovány normou ČSN EN 60751: Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové snímače teploty.

 

Tab. 1 Toleranční třídy pro platinové odporové teploměry a platinové snímače teploty

toleranční třída B A
základní toleranční pásmo ± 0,3 + 0,005. l t l °C ± 0,15 + 0,002. l t l °C
Teplotní rozsah -200 ÷ +850 °C -200 ÷ +650 °C

Pro běžné aplikace je nejčastější třída B.

 

Teplotní koeficient odporu popisuje závislost odporu na teplotě. Uvádí se několika způsoby, např. koeficient čidel Pt1000, evropské provedení:

teplotní koeficient odporu α = 3,85 x 10–3 [°C –1]

nebo Tk = 3850 ppm/°C (správně 3851 zpřesněním hodnoty v dodatku A2 normy ČSN EN 60751).

nebo W100 = 1,385 (poměr odporu R100 při teplotě 100°C a odporu R0 při teplotě 0°C)

 

Ni1000 – niklové odporové čidlo teploty se základním odporem při 0°C R0=1000 Ω. Standardní odporové čidlo, s menším rozsahem měřené teploty (proti Pt čidlům), s dobrou stabilitou, velmi oblíbené je v aplikacích měření a regulace.

Standardně se dodávají niklová čidla s teplotním koeficientem odporu Tk = 6180 (W100 = 1,618) nebo Tk = 5000 ( W100 = 1,500).

 

Tab. 2 Toleranční třída pro niklová odporová čidla teploty

toleranční třída B
základní toleranční pásmo ± 0,4 + 0,007. l t l °C
Teplotní rozsah -50 ÷ +250 °C

 

NTC 12k – termistory se záporným teplotním součinitelem odporu. Levná čidla, s menším teplotním rozsahem a horší přesností. Mají velmi nelineární charakteristiku.

NTC 12k – čidlo s odporem 12 k při teplotě 25°C. Vyrábí se celá řada NTC čidel s různými hodnotami odporu při 25 °C: 5k, 10k, 15k a další.

 

Tab. 3 Tolerance pro termistory se záporným teplotním součinitelem odporu

Max. tolerance odporu při teplotě 25 °C, R25 typ. ± 3 %
Teplotní rozsah - 45 ÷ + 125 °C

 

KTY 81-121 – křemíkové čidlo teploty s kladným teplotním koeficientem. Levné odporové čidlo s nižší přesností (základní chyba je cca ± 2 °C při pokojových teplotách).

 

Tab. 4 Parametry křemíkového čidla teploty

Jmenovitý odpor R25 980 ÷ 1000 Ω
Teplotní rozsah - 55 ÷ + 150 °C

 

TC – termočlánek, termoelektrický senzor teploty

Termočlánky používáme především pro měření velmi vysokých teplot, až do 2300 °C, čidla mají horší časovou stabilitu a velmi malou citlivost.

Termoelektrické senzory jsou založeny na Seebeckovu jevu (převod tepelné energie na elektrickou). Termočlánek je tvořen dvěma vodiči z různých kovových materiálů, které jsou na obou koncích spolu vodivě spojeny, jestliže teplota tm měřicího spoje bude různá od teploty t0 srovnávacího spoje, vzniká termoelektrické napětí o hodnotách řádově několik málo desítek mV. Pro správnou funkci snímače je nutné aby teplota t0 srovnávacího spoje byla konstantní, nebo aby vliv termoelektrického napětí tohoto spoje byl kompenzován (tzv. kompenzace studeného konce, CJC). K propojení čidla s analogovým vstupem systému je nutné použít kompenzačního nebo termočlánkového vedení.

Termočlánková vedení se vyznačují tím, že jsou vyrobena ze stejného materiálu jako samotný termočlánek. Proto jsou též typy J, K atd. Díky tomu nevzniká v dalších spojích (např. na svorkách mezi termočlánkem a následným vedením) nový termočlánek. Pokud bychom použili obyčejného vodiče, došlo by ke spojení dvou různých materiálů a vznikl by další termočlánek, který by produkoval napětí v závislosti na teplotě tohoto spoje. Toto napětí by se přičetlo k napětí samotného termočlánku a tím by se měřený údaj znehodnotil.

Kompenzační vedení jsou levnější náhražkou vedení termočlánkového. Materiál není shodný s materiálem termočlánku a kompenzační vedení zachovává obdobné parametry jako termočlánkové, avšak pouze do 200 °C (vyjímečně do 260-ti °C).

Konkrétní typ termočlánku a mechanické provedení snímače je nutné řešit s ohledem na konkrétní aplikaci. Zpracováno s využitím informací thermoprozess.cz, kde naleznete také konkrétní výběr termočlánkových čidel.

 

Tab. 5 Základní vlastnosti termočlánků (sortiment dle modulu C-IT-0200I)

Typ

Rozsah Použití

B

250 až 1820 °C Vhodný pro extrémně vysoké teploty

J

-200 až 1200 °C Vhodný pro oxidační, redukční, inertní atmosféru i vakuum.

K

-200 až 1370 °C Vhodný pro oxidační a inertní atmosféru, není vhodný do vakua

N

-200 až 1300 °C Vhodné pro časté a velké změny teploty, nereaguje na neutronový tok (vhodné do jaderného průmyslu)

R

-50 až 1760 °C Vhodné pro vysoké teploty, odolnost vůči korozi a oxidaci

S

-50 až 1760 °C Vhodné pro vysoké teploty, odolnost vůči korozi a oxidaci

T

-200 až 350°C Nejvhodnější čidlo pro měření nízkých teplot, lze jej použít ve vakuu, oxidační a redukční atmosféře

 

 

Tab. 6 Přehledová tabulka závislosti odporu čidel na teplotě

Typ čidla Pt1000 Ni1000 Ni1000 NTC 12k KTY 81-121
Tk 3850 6180 5000 - -
°C Ω Ω Ω Ω
-20 921,6 893 913,5 98,93 677
-10 960,9 945,8 956,2 58,88 740
0 1000 1000 1000 36,13 807
10 1039 1055,5 1044,8 22,8 877
20 1077,9 1112,4 1090,7 14,77 951
25 1097,3 1141,3 1114 12 990
30 1116,7 1170,6 1137,6 9,8 1029
50 1194 1291,1 1235 4,6 1196
100 1385,1 1617,8 1500 0,95 1679
150 1573,3 1986,6 1799,3 - 2189
250 1941 2896,4 - - -

 

Tab. 7 Rozdělení čidel teploty podle technologie měření teploty

Měření Modul na CIB Samostatné čidlo Modul RFox Pozn.

teplota v interiéru

C-IT-0200R-design

 

TXN 133 20

S-TS01R-design

-

čidlo v designu dle požadavku zákazníka na zdi

C-IT-0200R-Time

 

TXN 133 19.01

S-TS01R-ABB

TXN 134 01.01

R-IT-0100R-Time

čidlo v designu ABB Time na zdi

C-IT-0200R-ABB

 

TXN 133 19.xx

S-TS01R-ABB1)

TXN 134 01.xx

-

Čidlo v designu ABB (kromě Time), nutno specifikovat

teplota venkovní

C-IT-0100H-P
TXN 133 16.11

P11PA

 

čidlo venkovní na fasádě
teplota podlahy

 

SK8NTC12k-2PS-xx

 

Čidlo pro regulaci podlahového vytápění
teplota média solárního okruhu

 

SK2PA-2SS-xx

 

Kabelové čidlo teploty upevněné na trubce okruhu
teplota vody v nádrži

 

SK8NTC12k-2SN-xx

 

Kabelové čidlo zasunuté do jímky v nádrži

teplota vody v potrubí

C-IT-0100H-P
TXN 133 16.12

P15PA

 

příložné čidlo, ohřev ÚT a TUV, solární systémy

C-IT-0100H-P
TXN 133 16.12

P13PA-xx

R-IT-0100H-A

Čidlo s jímkou (instalace do trubky)

teplota vzduchu v potrubí

C-IT-0100H-P
TXN 133 16.0x

P12PA-xx

 

Čidlo do potrubí, regulace vzduchotechniky, větrání, nutno specifikovat délku stonku
teplota vody bazénu

C-IT-0100H-P
TXN 133 16.0x

P12PA-xx

 

čidlo v jímce v potrubí, nutno specifikovat délku stonku
teplota spalin kotle

C-IT-0200I, TXN 133 09

+ termočlánkové čidlo

 

Termočlánkové čidlo měřené modulem C-IT-0200I

Poznámky:

  1. Pro design ABB Tango je odlišná varianta čidla obj. číslo TXN 134 02.01 (základní provedení v bílé barvě)

 

Přehled modulů a typů připojitelných čidel teploty (a dalších analogových veličin) naleznete v Tab. 8.

Tab. 8 Přehled CFox, RFox modulů pro měření teploty a analogových veličin (napětí, proud atd.)

Číslo v políčku tabulky uvádí počet vstupů vybraného modulu, které umožňují měřit čidlo nebo signál v příslušném sloupci.