RS-485, RS-232 a další komunikace 19.03.2020 07:46 19.03.2020 07:46

Tento typ rozhraní umožňuje připojení až 32 zařízení (pro některé typy rozhraní je možno zapojit více účastníků sítě) a je někdy uváděn jako mnohospádové rozhraní (multidrop interface).

Využívá poloduplexní provoz, což znamená úsporu vodičů v kabelu, je odolné vůči rušení, umožňuje budovat sériovou linku až 1,2 km dlouhou (bez použití opakovače). Pro správnou funkci tohoto rozhraní je třeba zajistit zakončovací odpory 120 Ω na každém konci kabelu.

Zakončovací odpor vyhoví jakýkoli odpor 120 Ω, min. 0,25 W umístěný vždy na svorkovnicích u zařízení na obou koncích sítě. V systémech FOXTROT je tento požadavek řešen obvody zakončení osazenými na submodulech sériových rozhraní RS-485, obsahujícími zakončovací odpor 120 Ω a obvody pro korektní definování klidového stavu na lince. 

Vedení musí zachovávat charakter sběrnice, tj. kabel musí být veden vždy od stanice k následující stanici. Je-li nezbytné udělat odbočení, musí být odbočka dlouhá max. 25 cm (na této odbočce nesmí být zakončovací odpor!).


Obr. 1 Základní zapojení komunikační linky RS-485

 

Poznámky:

  1. Stínění vždy připojujeme pouze na jedné straně vedení. 
  2. Poslední řídicí systém na sběrnici osadíme odporem 120 Ω (propojujeme-li pouze dva systémy, zapojíme odpory nebo obvody zakončení na oba konce kabelu).
  3. Vždy propojujeme shodně označené svorky TxRx+ (někde TxRxA), shodně i TxRx- (TxRxB).


 

Při rozsáhlých sítích může dojít vlivem nevhodné instalace k posunu potenciálů komunikačních rozhraní. Tento problém částečně odstraní propojení svorek GND jednotlivých účastníků sítě (ale jde o řešení důsledků, ne příčiny). Lepší řešení je použití galvanického oddělení jednotlivých účastníků sítě (submoduly rozhraní MR zajišťují vždy galvanické oddělení linky), event. najít a odstranit příčinu posunu potenciálů.

 

Tab.1 Technické parametry rozhraní RS-485

Maximální přenosová rychlost cca 1 Mb/s
Maximální délka linky 1200 m 1)
Výstupní úroveň (rozdílové úrovně) Max. ± 6 V

1) Při maximální délce linky není dosaženo maximální přenosové rychlosti.

 

Kabely pro komunikační sítě klademe vždy mimo přímý kontakt se silovými kabely (odstup doporučen min. 15 cm), vedeme mimo místa se silným rušením nebo z možností vzniku výbojů. Komunikační rozhraní můžeme vést společně s kabely pro analogové signály, ostatní datové sítě apod.

Vždy při pokládce v prostředí s možností vzniku rušení nebo při vedení na větší vzdálenosti použijeme stíněné kabely viz tento článek.