CIB CIB 18.03.2020 17:14 18.03.2020 17:14

Master modul CF-1141 zabezpečuje napájení a obsluhu dvou sběrnic (větví) CIB, každá po max. 32 připojených periferních modulech (jednotkách). CF-1141 zabezpečuje identifikaci, adresaci, konfiguraci a obsluhu připojených periferních modulů, dále zabezpečuje zpracování dat a jejich přenos do základního modulu Foxtrot. K základnímu modulu je připojen systémovou sběrnicí TCL2. K jednomu základnímu modulu Foxtrot lze připojit max. 4 externí master moduly CF-1141. Konfigurace a veškerá obsluha modulu se provádí z programovacího prostředí Mosaic nebo parametrizačního SW FoxTool. Master modul je zároveň vybaven diagnostikou, která umožňuje získat informace o stavu komunikace každého sběrnicového modulu , počty chyb komunikace atd. CF-1141 je zároveň vybaven svorkami pro připojení záložního akumulátoru zabezpečujícího napájení vlastního master modulu a obou sběrnic CIB při výpadku hlavního zdroje. Všechny vstupy a výstupy jsou chráněny vratnou elektronickou pojistkou proti zkratu.

Čelní panel modulu obsahuje signalizační dvoubarevné LED (zelená LED indikuje provoz sběrnice, červená barva chyby komunikace na sběrnici) a adresovací otočný přepínač, který slouží k nastavení adresy master modulu.

Master modul je napájen ze zdroje 24 VDC nebo 27,2 VDC (v případě zálohování). Obsahuje zároveň oddělovací obvody napájení obou sběrnic CIB, takže se už nepoužívají žádné externí oddělovací moduly. Příkon modulu je dán součtem příkonu všech periferních modulů na obou sběrnicích CIB. Pro napájecí zdroje platí stejné požadavky jako pro napájení základních modulů CP-1000.

Maximální zatížení každé sběrnice (větve) CIB je 1A. 

Pro tento odběr (a odpovídající příkon) je nutné dimenzovat jak napájecí zdroj master modulu tak i celkový odběr všech připojených a napájených periferních modulů CFox.

Je-li CF-1141 umístěn ve stejném rozvaděči jako základní modul, je možné jej napájet ze společného (a společně zálohovaného) zdroje (pak se záložní akumulátor připojuje pouze k jednomu z modulů – např. k základnímu modulu Foxtrot). 

K základnímu modulu Foxtrot je modul CF-1141 připojen komunikačním rozhraním TCL2

Základní připojení CF-1141 je na následujícím obrázku.

Obr. 1. Připojení CF-1141 k základnímu modulu Foxtrot

Kompletní příklad zapojení CF-1141 k CP-1004 je uveden v tomto článku.

Zálohovací akumulátor je možné připojit i k modulu CF-1141, viz následující obrázek. Pak je možno z výstupu BACKUP (svorky B8 a B9) napájet i základní modul, ale pouze v případě, že celkový příkon sestavy vyhovuje zdroji PS2-60/27

Nebo je možno napájet i zálohovat modul CF-1141 i základní modul Foxtrot (např. CP-1000) samostatně a nezávisle – pak jsou oba moduly propojeny pouze rozhraním TCL2.


 

Obr. 2. Základní zapojení CF-1141 se zálohováním

Poznámky:

  1. Napájecí zdroj musí být stabilizovaný 27,2 VDC, splňující podmínky SELV a určený pro nabíjení připojených akumulátorů, standardně PS2-60/27. Příkon CF-1141 je dán součtem příkonu vlastních obvodů modulu (typ. 0,5W) a celkového příkonu všech modulů CFox připojených na obě větve CIB.
  2. Na svorkovnici B je výstup obou větví CIB sběrnice včetně napájení s max. proudem 1 A pro každou větev.
  3. Záložní akumulátory používáme zapouzdřené olověné, kapacita typ. 7 Ah až 28 Ah (dle požadované doby zálohování a příkonu zálohované části systému).
  4. Výstup BACKUP (svorky A8, A9) lze použít pro napájení základního modulu, je-li ve stejné rozvodnici jako zálohovaný master CF-1141 (záložní akumulátor je v tom případě připojen pouze k CF-1141 a zálohuje zároveň i základní modul). Nesmí být překročen příkon celé sestavy tak, aby vyhověl výkonu zdroje PS2-60/27 (maximální celkový odběr 2,2 A).