Foxtrot základní moduly Foxtrot, Základní modul 17.03.2020 18:38 17.03.2020 18:38

Základní modul CP-1008 je základní modul řídicího systému řady Foxtrot. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 9M krytu (rozměry krabičky naleznete v tomto článku), osazen šesti vyjímatelnými svorkovnicemi. 

 

Osazení I/O:

Napájení 24 VDC, příkon max. 10 W (info k napájení viz tento článek)

AI0 ÷ AI3 4 analogové vstupy, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí binárního vstupu:

rozsahy: Ni1000, Pt1000, OV1000, KTY81-121, binární vstup (bezpotenciálový kontakt)

AI4 ÷ AI9 6 analogových vstupů, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí binárního vstupu: rozsahy: 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA, Ni1000, Pt1000, OV1000, NTC 12k, NTC (měření odporu do 200 kΩ), KTY81-121, binární vstup (bezpotenciálový kontakt)

AI10 ÷ AI11 2 analogové vstupy, bez galvanického oddělení

rozsahy: termočlánky J, K, R, S, B, T, N, Lambda sonda, napěťové vstupy (50 mV, 100 mV, 1 V, 2 V)

DI10 binární vstup 230 VAC (např. HDO), galvanicky oddělený

AO0 ÷ AO3 4 analogové výstupy, bez galvanického oddělení, rozsah 0 ÷10 V 

 

DO0, DO1 2 polovodičové výstupy, galvanicky oddělené od ostatních obvodů, 0,7 A, 230 VAC, SSR, volitelná funkce PWM

DO2 relé 5 A izolace 4 kV od ostatních obvodů

DO3 ÷ DO5 3 relé 3 A trvalý proud, 5 A krátkodobý proud, se společnou svorkou E4 (proud společnou svorkou max. 10 A)

DO6 relé, trvalý proud 15 A, krátkodobé přetížení 160A < 20 ms

DO7, DO8 polovodičové relé (triakový výstup se spínáním v nule), max. spínaný proud 2 A, 230 VAC (podrobné zapojení výstupů (ve skupině s DO9, DO10) je na Obr. 2)

DO9, DO10 elektromechanické relé s přepínacím kontaktem, trvalý spínaný proud 2 A, krátkodobý spínaný proud 5 A (podrobné zapojení výstupů (ve skupině s DO7, DO8) je na Obr. 2)

ETH Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek

CH1 Sériový kanál, pevně osazený rozhraním RS-232, bez galvanického odd., viz tento článek.

CH2 Sériový kanál, s možností osazení standardních submodulů, viz tento článek

 


 

Binární vstupy

DI0 ÷ DI9

DI10

Vstupní napětí pro log. 0

min. +2,3 V DC

max. +12 V DC

max. 120 V AC

Vstupní napětí pro log. 1

max. +1 V DC

min. 200 V AC

max. 250 V AC

Vstupní proud při log. 1

typ.  1,7 mA

typ. 5 mA

Minimální šířka zachyceného pulzu

20 ms

-


 

Analogové vstupy

AI0 ÷ AI3

AI4 ÷ AI9

AI10, AI11

Snímač teploty Pt1000, W100=1,385 nebo 1,391

-90 °C ÷ +270 °C

x

Snímač teploty Ni1000, W100=1,500 nebo 1,617

-60 °C ÷ +155 °C

x

Snímač teploty KTY81-121

-55 °C ÷ +125 °C

x

Snímač teploty NTC 12k

x

-40 °C ÷ +125 °C

x

Odporové rozsahy

0 ÷ 2 kΩ 

x

x

0 ÷ 200 kΩ 

x

Proudové rozsahy

x

0 ÷ 20 mA

4 ÷ 20 mA

x

Napěťové rozsahy

x

x

-20 ÷ +50 mV

-20 ÷ +100 mV

0 ÷ +1 V

0 ÷ +2 V

Termočlánky

x

x

J (–210 ÷ +1200 °C)

K (–200 ÷ +1372 °C) 

 R (–50 ÷ +1768 °C) 

 S (–50 ÷ +1768 °C) 

 B (+250 ÷ +1820 °C) 

 T (–200 ÷ +400 °C) 

 N (–200 ÷ +1300 °C)

lambda sonda    

2,85 ÷ 21,21 % O2

Vstupní odpor pro proudové rozsahy  

100 Ω

 
Interní napětí pro napájení odporových snímačů

8,34 V

 
Doba převodu kanálu

typ. 50 μs

Doba obnovy hodnoty každého kanálu

typ. 650 μs

Poznámky:

  1. Proudové rozsahy vyžadují zasunutí propojky pro příslušný vstup. Propojky jsou umístěny pod víčkem s popisem čísel a názvů svorek (nad konektorem C).

 

Analogové výstupy AO0 ÷ AO3

Výstupní rozsah 0 ÷ 10 V
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu
Maximální výstupní proud  10 mA
Max. kapacita zátěže 50 nF


 

Binární výstupy, SSR

DO0, DO1

DO7, DO8

Spínané napětí

max. 260 V 

min. 20 V

max. 260 V 

min. 180 V

Spínaný proud

max. 0,7 A

max. 4 A

Při teplotě okolí 25 °C

max. 0,7 A

IDO7 + IDO8 < 4 A  1)

Při teplotě okolí 50 °C

max. 0,5 A

IDO7 + IDO8 < 2 A 1)

Ochrana proti přetížení

není

Tepelná ochrana

Poznámky:

1) Maximální trvalý proud, při kterém nedochází k aktivaci tepelné ochrany. Při překročení těchto hodnot dojde k periodickému odpojování obou výstupů vlivem tepelné ochrany

2) Výstupy DO7 a DO8 jsou zapojeny do skupiny s reléovými výstupy DO9 a DO10, přesné zapojení viz obr. 2


 

Reléové výstupy:

DO0, DO1,  SSR (polovodičové relé)výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 1 A, krátkodobě 1 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM1 je 2 A. Výstupy jsou osazeny SSR relé se spínáním v nule. Je možno je použít jako PWM výstupy pro řízení např. otáček malých asynchronních motorů (ventilátor, oběhové čerpadlo). Podrobnější informace k spínacímu prvku naleznete v tomto článku.

vnitřní zapojení výstupů na konektoru E

Obr. 1 Příklad zapojení konektoru E základního modulu CP-10x8 – reléové výstupy DO2 až DO6.

 

DO2 - relé, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A, podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů

DO3 ÷ DO5, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM3 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé

izolace mezi výstupem DO6 a skupinou DO3 ÷ DO5 je pouze pracovní – nelze použít pro bezpečné oddělení obvodů!

DO6 – relé trvalý proud 10 A, krátkodobé přetížení 160 A < 20 μs, podrobné informace o relé v tomto článku


vnitřní zapojení výstupů na konektoru F:


Obr. 2 Příklad zapojení konektoru F základního modulu CP-10x8 – řízení třífázového motoru a vnitřní zapojení výstupů DO7 až DO10.

 

SSR1, SSR2  - polovodičové relé (triakový výstup se spínáním v nule), max. spínaný proud 4 A, 230 VAC.

RE1, RE2 – elektromechanické relé s přepínacím kontaktem, trvalý spínaný proud 2 A, krátkodobý spínaný proud 5 A, více informací k relé naleznete v tomto článku

izolační napětí mezi skupinou výstupů a vstupem na konektoru F je pouze pracovní 1750 VAC

izolační napětí mezi konektorem F a  ostatními obvody je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů

vstup DI10 – vstup 230 VAC, připraven pro snímání HDO – tj. Můžeme na něj připojit  napětí až 400 VAC (při nesprávném zapojení obvodů HDO v instalaci)

Příklad zapojení výstupů pro ovládání třífázových motorů, jednofázově napájených, s možností reverzace. Triakové výstupy umožňují pulzní řízení (krátkodobý chod, řízení otáček např. ventilátoru).

 

Konektory základního modulu jsou standardní vyjímatelné konektory s klecovou svorkou ve vyjímatelné části s roztečí 5,08 mm. Pro manipulaci se svorkou je doporučený plochý šroubovák se šířkou 3,5 mm. Podrobnější parametry konektorů jsou uvedeny v tomto článku.


Obr. 3 Příklad zapojení základního modulu CP-1008