Foxtrot základní moduly Foxtrot 17.03.2020 17:32 17.03.2020 17:32

Pro řízení instalace inteligentního domu, systému vytápění apod. můžeme využít libovolný základní modul systému Foxtrot. Jednotlivé typy základních modulů se liší počtem a typem vstupů a výstup, osazením interními komunikačními rozhraními a indikací. 

Výběr základního modulu záleží především na velikosti aplikace (počet periferních modulů na sběrnicích CIB, RFox a TCL2), její topologii (umístění základního modulu a řízených systémů v instalaci atd.) a na vlastních řízených technologiích (zdroje tepla, jejich složitost atd.). 

Např. je-li součástí systému solární ohřev vody, řízení zdroje tepla, nabíjení akumulačních nádrží apod. je výhodné použití základního modulu CP-1006 nebo CP-1008, které mají větší množství vstupů pro připojení čidel teploty, výstupy pro spojité řízení otáček oběhových čerpadel a přímý vstup pro HDO signál.

Pro aplikace, kde je základní modul umístěn daleko od řízené technologie, kde je větší množství periferních modulů na CIB sběrnicích, je výhodné použít základní modul CP-1000.

Pro rozsáhlé aplikace, kde se předpokládá složitý aplikační SW, obsluha více zařízení přes komunikační rozhraní atp. je vhodné použít základní modul CP-1001. Tento základní modul má dvakrát větší pamět pro program a třikrát větší pamět pro registry (data aplikace) než CP-1000. Z pohledu vstupů a výstupů, tedy vlastností důležitých pro vlastní projekt jsou oba základní moduly (CP-1000 a CP-1001) úplně totožné.

Základní zapojení CP-1000 (CP-1001) bez zálohování napájení je zde, a se zálohováním napájení akumulátory zde.