Instalace, jištění DO relé, projektování 16.03.2020 18:05 16.03.2020 18:05

Ovládá-li systém výkonové prvky s induktivním charakterem (ventily, stykače, větší relé, menší motory apod.), musíme vždy zajistit co nejúčinnější potlačení vzniku a vyzařování rušivého pole. Proto vždy přímo na svorky spínaného prvku osadíme odrušovací prvek. Délka přívodů mezi odrušovacím prvkem a odrušovaným zařízením musí být co nejkratší

Obr. 1 Příklad zapojení odrušovacího prvku k zátěži

Poznámky:

  1. Odrušovací prvky instalujeme vždy co nejblíže zátěži (místu, kde je zdroj rušení).
  2. Vhodné odrušovací prvky jsou popsány v následujících tabulkách.


Tab. 1 Doporučené způsoby ošetření indukční zátěže

Jmenovité napětí

Popis

Druh

Schéma zapojení prvku

Průběh napětí na zátěži

stejnosměrné i střídavé:

typicky

24 VDC

24 VAC

230 VAC

Nejčastěji používané, méně vhodné při nekvalitní síti, nevýhoda stárnutí.

VARISTOR

stejnosměrné i střídavé:

typicky

24 VDC

24 VAC

230 VAC

Univerzální použití pro větší rozsah napětí, vhodné při nekvalitní síti.

RC člen

stejnosměrné

typicky

24 VDC


 

Pouze pro stejnosměrné obvody, nutno počítat se zpožděním odpadu chráněných relé (desítky ms, lze snížit sériovým odporem).

DIODA

 

Při výběru varistorů musíme použít typ pro příslušné jmenovité napětí obvodu (např. při napájení 24 VAC musíme použít varistor na napětí typ. 45 VAC). Pro standardně používané hodnoty napětí dodáváme varistory v sadách připravené pro použití. Seznam sad je uveden v Tab. 2.

Pro určité napětí a proud zátěží je možné určit optimální hodnoty odporu a kondenzátoru z nichž se RC člen skládá (diagram pro výpočet je uveden na Obr. 2). 

Pro typické aplikace se systémy FOXTROT dodáváme již připravené sady. RC členy se dodávají pro větší rozpětí napětí a jsou již pouzdřeny a připraveny s dvěma drátovými vývody pro okamžité použití. 

Nejčastěji se používají pro odrušení cívek relé a stykačů. Pro typické proudy desítek mA lze použít obyčejné diody (např. 1N4007).

 

Diagram pro stanovení hodnot RC členu

Pomocí grafu je možné stanovit hodnoty RC členů pro konkrétní parametry obvodu.

Obr. 2 Diagram pro stanovení hodnot RC členu

 

Hodnota C vyplývá přímo ze spínaného proudu (levá osa).

Hodnotu R najdeme tak, že vedeme přímku příslušnými body osy I křivky U hodnot odporu odečteme v průsečíku přímky s osou R (pravá osa).

Hodnotu napětí U dosadíme změřenou nebo předpokládanou hodnotu přepětí vzniklého rozpojením obvodu s induktivní zátěží
(typ. 2x ÷ 5x jmenovité napětí).


Příklad: U = 90 V,  I = 1 A

Pro kapacitu kondenzátoru vyplývá 0,1µF, odpor určíme přímkou proloženou na 10 Ω.

Tato metoda je pro běžné aplikace zbytečně složitá, proto dodáváme přímo RC členy vyhovující pro většinu použití (stykače, ventily apod.), jejich přehled je v Tab. 2.

 

Tab. 2 Dodávané sady odrušovacích prvků

Název

Objednací číslo

Obsah

Jmenovité napětí zátěže

Odrušovací souprava

TXF 680 00

8x varistor

24 VDC, 24 VAC

Odrušovací souprava

TXF 680 01

8x varistor

48 VDC, 48 VAC

Odrušovací souprava

TXF 680 02

8x varistor

115 VAC

Odrušovací souprava

TXF 680 03

8x varistor

230 VAC

Odrušovací souprava

TXF 680 04

8x RC člen

24 ÷ 48 VDC, 24 ÷ 48 VAC

Odrušovací souprava

TXF 680 05

8x RC člen

115 ÷ 230 VAC

 

Tab. 3 Parametry varistorů použitých v odrušovacích soupravách

Energie zachytitelná varistorem I2t (t je doba trvání zhášeného impulzu v ms) < 80
Proud varistorem I < 25 A
Střední hodnota výkonové ztráty P < 0,6 W