Instalace, jištění 16.03.2020 18:00 16.03.2020 18:00

Kabely s binárními signály klademe mimo přímý kontakt s kabely analogových měření a komunikačních linek (odstup doporučen min. 15 cm), vedeme mimo přímý kontakt s systémem. Binární výstupní signály můžeme vést společně s kabely binárních vstupů, napájení MaR částí apod.

Délky kabelů jsou závislé na druhu přenášených signálů (vliv úbytku napětí na kabelu). 

Důsledně musíme zajistit odrušení všech prvků, které svou povahou způsobují vznik rušení (stykače, ventily, velká relé apod.) a přicházejí do blízkého kontaktu (nebo jejich přívody) s obvody systému. 

Pro zvýšení odolnosti systémů doporučujeme při pokládce kabelů s připojením k výkonovým prvkům s velmi silným vyzařovaným rušením vždy tyto kabely vést odděleně od kabelů s datovými signály (analogové, komunikace apod.) a vlastních elektronických zařízení. V případě venkovního vedení kabelů musíme zajistit, aby kabel nevedl souběžně se silovým vedením, svody hromosvodů, dlouhými kovovými předměty. v případě, že nejsme toto schopni zajistit, musíme před systém doplnit na vedení přepěťovou ochranu.