Instalace, jištění projektování 16.03.2020 18:28 16.03.2020 18:28

Tab 1. Vypínací charakteristiky podle ČSN EN 60898:

Vypínací charakteristika   B  Zkratová spoušť  3 ÷ 5 In   (odporová zátěž)  
C 3 ÷ 5 In (žárovky, motory)
D 10 ÷ 20 In  (motory s těžkým rozběhem)

 

Tab 2. charakteristika B:

Vypínací proud  Vypínací čas 
In x 1,13 "smluvený nevypínací proud" – jistič nesmí vypnout nikdy
In x 1,45 "smluvený vypínací proud" – jistič musí vypnout do 1 hodiny
In x 2 cca 30 s
In x 3 10 s (může už zabrat zkratová spoušť)

 

Vypínací schopnost je velikost proudu (zkratový proud obvodu), který je jistič musí být schopen vypnout opakovaně bez poškození (např. 6 kA, 10 kA, 15 kA).

Všechny tři typy charakteristiky (B,C a D) se od sebe odlišují pouze nastavením elektromagnetické (zkratové) spouště. Oblast působení tepelné spouště, až do bodu působení elektromagnetické spouště je tvar vypínací charakteristiky pro všechny charakteristiky shodný. Proto je z hlediska dlouhodobého zatěžování vedení malým nadproudem lhostejné, jaký typ jističe z pohledu vypínací charakteristiky použijeme. 

Obr. 1 Vypínací charakteristiky modulárních jističů charakteristiky B, C, D