Instalace, jištění projektování 08.04.2020 09:59 08.04.2020 09:59

V  řadě aplikací dochází k  situacím, kdy je nutné zajistit dodatečný ohřev zařízení.

V těchto situacích můžou nastat dva požadavky. Aby ve skříni, kde je zařízení umístěno, neklesla teplota pod minimální požadovanou hodnotu nebo aby se zabránilo vzniku kondenzace vzdušné vlhkosti. Obě rizika mohou být příčinou nižší životnosti elektrických a elektronických komponent. Mohou také způsobit nefunkčnost některých mechanických součástí zařízení důsledkem zamrznutí nebo koroze kovových částí. Způsobené provozní výpadky mají v konečném důsledku mnohem větší škody a  vzniklé náklady mnohonásobně převyšují výdaje na  pořízení topných těles a jejich regulátorů.

Podrobné informace, včetně postupu výpočtu potřebného vyhřívání rozvaděče naleznete v materiálech firmy GHV Trading, spol. s r.o., např. v tomto článku, který vyšel např. také zde.