Instalace, jištění 16.03.2020 17:57 16.03.2020 17:57

Vlastní činností řídicího systému (spínání zátěží, řízení otáček apod.) a okolními technologiemi (kompresory TČ, elektronika nekvalitních úsporných zářivek apod.) dochází ke vzniku rušivých signálů, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu měření analogových veličin, zhoršit přenos komunikačních tras, snížit životnost některých prvků a někdy i ovlivňovat stabilitu celé aplikace (výpadky komunikace, výpadky některých periferních modulů až výpadky základního modulu řídicího systému).

Následující články uvádí základní vybrané činnosti, které zvyšují odolnost, spolehlivost a životnost celé inteligentní instalace nebo instalace řídicího systému.