Instalace, jištění projektování 16.03.2020 18:08 16.03.2020 18:08
  • stínění vnějších i vnitřních kabelů rozvaděče se spojuje na hlavní ochranné uzemnění (s uzemněnou kostrou rozvaděče) vždy pouze na jedné straně kabelu

  • u kovových rozvaděčů se stínění vnějších kabelů spojuje nejlépe na vstupu do rozvaděče s uzemněným pláštěm rozvaděče 

  • u plastových rozvaděčů se stínění vnějších kabelů spojuje co nejblíže vstupu do rozvaděče s uzemněnou montážní deskou 

  • stínění se připojuje co největším průřezem přímo k uzemněným plochám rozvaděče (základové desce apod.), v případě použití svorek se připojuje vždy přímo rozpletené a stočené stínění

  • stínění se nepřipojuje pomocí dalších vodičů


Obr. 1 Příklad připojení stínění kabelů v rozvaděči

 

Varianty:

a. Stínění vnějšího kabelu je spojeno se zemí pomocí kovové průchodky konstruované pro připojení stíněných kabelů, vnějšího pláště rozvaděče a ochranné svorky. Tento způsob je nejúčinnější, protože snižuje na minimum rušení vyzářené do rozvaděče. Vhodné průchodky dodává např. firma IES (kabelové vývodky Progress MS EMV). Stínění vnitřního kabelu je spojeno se zemí pomocí přizemňovací svorky, montážní desky a ochranné svorky.

b. Stínění vnějších kabelů je spojeno se zemí pomocí kovové příchytky, montážní desky a ochranné svorky. Stínění vnitřního kabelu je spojeno se zemí pomocí přizemňovací svorky, montážní desky a ochranné svorky. Tento nebo jiný obdobný způsob je vhodný zejména u plastových rozvaděčů s kovovou montážní deskou. 

c. Zde je naznačen nevhodný způsob připojení. Stínění kabelu je sice spojeno s ochrannou svorkou, ale spoj lankem degraduje účinnost stínění a dlouhou smyčkou dochází k zavlečení a vyzáření elektromagnetického rušení do rozvaděče.