Ohřev TV, FVE, nabíjení EV FVE, energetika, střídač 18.02.2020 19:53 18.02.2020 19:53

Základní variantou systému Foxtrot  pro tyto aplikace je nový modul CP-1091, který je osazen až 9 výstupy na přímé spojité řízení elektrického ohřevu, dále 3 výstupy pro spínání zátěží, je možno k němu připojit až 6 výstupů S0 z elektroměrů, pulzy z vodoměrů a plynoměrů a další podobné signály. Modul může přímo měřit až 6 teplot z připojených čidel. 

Je osazen sběrnicí CIB, kterou využijeme pro připojení rychlého elektroměru C-EM-0401M a dalších modulů – např. čidla solární radiace C-IT-0200I-SI apod. K dispozici je i master sběrnice TCL2 pro další rozšíření. Zároveň je modul osazen rozhraním RS-485 pro připojení např. střídače FVE a lze jej vybavit až 3 dalšími sériovými kanály – např. pro řízení tepelného čerpadla nebo klimatizace.

 

Pro řízení spotřeby síťové FVE v řadě instalací použijeme, viz následující obrázek, základní modul CP-1091 (1) s připojeným rychlým elektroměrem (2) přímo ovládající výkonová polovodičová relé spínající elektrický ohřev vody. Pro efektivní řízení dále využijeme přímou komunikaci se střídačem FVE (3) a je-li k dispozici tepelné čerpadlo nebo klimatizace, tak i přímou komunikaci s ním (4). Modul CP-1091 zároveň může dalšími výstupy spínat různé spotřebiče, čerpadla závlahového systému atd., může měřit a hlídat další média v instalaci (vodoměry) atp. Tato sestava nám umožní realizovat řadu instalací síťové FVE pro menší aplikace – rodinné domy, menší firmy, ale i rozsáhlejší síťové instalace s několika 3-fázovými topnými tělesy a 3-fázovou FVE.

Doplněním např. modulu C-EV-0302M vznikne sestava, která navíc může efektivně a účinně nabíjet jeden nebo více elektromobilů. A takto lze doplňovat řadu dalších modulů a návazných řízených, ovládaných a monitorovaných technologií.

 

Základní schéma systému Foxtrot pro řízení vyrobení energie síťové FVE.

 

 

Obr. 1 Základní příklad zapojení modulu CP-1091 a externích SSR relé

Poznámky:

  1. Shodné zapojení výstupů (SSR relé) platí pro DO0 až DO8 (v příkladu je naznačeno pro přehlednost pouze u DO0 a DO4)