Moduly na CIB CFox, EVSE 15.03.2020 16:29 15.03.2020 16:29

Modul je určen pro řízení AC nabíjení elektromobilu (EV) z běžné rozvodné sítě 230/400 VAC.

Modul pro řízení nabíjení využívá signály CP (Control Pilot) a PP (Proximity function) v souladu s normou EN 61851-1. Oba signály jsou spolu se zemní svorkou vyvedeny na B konektoru modulu. Na tomto konektoru je také vyveden reléový výstup DO2, kterým spínáme výkonový stykač, který připojuje síťové napětí na nabíjecí kabel.

 

Signál PP používá elektronika automobilu jako informaci o připojeném nabíjecím kabelu, signál je ovládán modulem C-EV-0302M.

 

Signál CP je používán jednak pro řízení nabíjecího proudu v rozsahu cca 5 % až 100 % nabíjecího proudu, zároveň poskytuje zpětnou informaci o stavu nabíjení a připojení – připojení automobilu, nabíjení, nabíjení s požadavkem větrání, poruchový stav. Tyto informace modul C-EV-0302M předává v datech po sběrnici do systému pro další zpracování a zároveň je zobrazuje indikačními LED na svém panelu.

 

Modul je osazen dvěma univerzálními vstupy AI/DI1 a AI/DI2, které nám umožňují např. připojit ovládací tlačítka START a STOP, které můžeme umístit na panel skříňky s řídicí elektronikou a ovládat jimi lokálně nabíjení (např. při příjezdu nebo odjezdu), ev. je možno použít vstupy na připojení čidel teploty apod. Třetí vstup DI3 je určen především pro připojení výstupu S0 elektroměru pro aplikace, kde chceme mít přehled o množství energie dodaném do vozidla nebo lepší přehled o nabíjení, nebo je možno použít vstup jako běžný binární.

Modul je také osazen binárním výstupem DO1, který je určený pouze pro indikační LED diodu, kterou můžeme umístit na panel skříňky vedle tlačítek a indikovat probíhající nabíjení. 

 

Parametry použitých konektorů jsou uvedeny v tomto článku.

Modul je v 3M krabičce.

Základní parametry vstupů a výstupů:

Typ vstupu (připojené čidlo), vstupy AI/DI1, AI/DI2 Rozsah měřených hodnot
Pt1000 -90 °C ÷ +320 °C
Ni1000 -60 °C ÷ +200 °C
NTC 12k -40 °C ÷ +125 °C
KTY81-121 -55 °C ÷ +125 °C
Odpor max. 100 kΩ 0 ÷ 100 kΩ
Napětí 2 V 0 ÷ 2100 mV
Vstupní odpor vstupů pro napěťové rozsahy cca 100 kΩ, viz obr. vnitřní zapojení

 

Typ vstupu (připojené čidlo), vstupy DI3 Rozsah měřených hodnot
16-bitový čítač pulsů (elektroměr s výstupem S0) > 30 ms puls, frekvence max. 20 Hz
Budicí napětí vstupu 15 V
Proud při log. 1 Typ. 5 mA

 

Výstup DO1  
Jmenovité výstupní napětí UJM 15 VDC
Max. proud výstupu 20 mA 

 

Výstup DO2 je osazen standardním relé 5 A, spínací kontakt.


 

Výstupy CP, PP  
Jmenovité výstupní napětí ±12 VDC
Maximální výstupní proud  30 mA
Průběhy signálů na výstupech Dle EN 61851-1

 

Obr. 1 Základní příklad zapojení modulu C-EV-0302M