Meteo FVE, meteo 29.02.2020 17:21 04.03.2020 17:52

Pro měření solární radiace máme k dispozici modul C-IT-0200I-SI, který se skládá s vnitřní části modulu C-IT-0200I osazené do čidla S-SI-01I

Čidlo solární radiace používá pro vlastní měření intenzity monokrystalický křemíkový solární článek s integrovaným čidlem teploty, které je použito pro teplotní kompenzaci solárního článku.

Pro výpočet hodnoty intenzity (W/m2) použijeme funkci v programovacím prostředí, která pro přesný výpočet potřebuje zadat konkrétní kalibrační konstantu čidla, která je na štítku na vnitřní straně víčka a je potřeba ji opsat před namontováním čidla.

Modul C-IT-0200I musí být nakonfigurován: AI1 měření napětí 100 mV, AI2: měření teploty NTC 12k (takto jsou nastaveny propojky z výroby), shodně se musí nastavit i konfigurace modulu v programovacím prostředí.

Obr. 1 Vnitřní zapojení čidla C-IT-0200I-SI

Poznámky:

  1. Na vstup AI1 je připojen výstup snímače intenzity, na vstup AI2 je připojeno čidlo teploty NTC 12k, které je využito pro teplotní korekci měření – POZOR, nelze použít pro měření venkovní teploty!
  2. Stejným způsobem můžeme propojit i samostatné moduly C-IT-0200I a S-SI-01I, které můžeme pak umístit odděleně.Obr. 2 Pohled na propojené části čidla C-IT-0200I-SI

Poznámky:

  1. Dno krabičky (levá polovina obrázku) obsahuje elektroniku modulu C-IT-0200I (pro svorky, propojky a další vlastnosti platí shodné parametry s tímto modulem), víčko (pravá část obrázku) obsahuje vlastní senzor (S-SI-01I), výstupní vodiče senzoru jsou přímo osazeny do svorek modulu.
  2. Při montáži modulu je potřeba dát pozor, aby nedošlo ke skřípnutí vodičů do těsnění krabičky – zhoršil by se stupeň krytí modulu.
  3. Typická montáž je pod úhlem podobným jako termické nebo FV panely (nejlépe přímo k panelům), průchodkou směrem dolů.
  4. Na vnitřní straně víčka je umístěn štítek s kalibrační konstantou senzoru – toto číslo je nutno si zaznamenat a zadat jej do výpočetní funkce v programovacím prostředí Mosaic.