Elektrická energie energetika 29.02.2020 11:39 04.03.2020 17:43

Pro měření odebrané energie (např. monitorování odběru tepelného čerpadla) lze využít elektroměry s výstupem S0, standardně dodáváme elektroměr elektroměr 9901M, pro některé aplikace lze využít i např. elektroměr ED11.M. Pro připojení elektroměrů s pulzním výstupem S0 dle IEC 62053 třída A jsou určeny primárně moduly C-AM-0600I, elektroměry vyhovující třídě B lze připojit např. přímo na vstupy CP-1008

Funkční blok v SW nám umožní získat celkou odebranou energii a spočítaný okamžitý příkon a proud (při předpokladu konstantního napětí 230 VAC).

Obr. 1 Příklad připojení elektroměru 9901M k modulu  C-AM-0600I

Poznámky:

  1. Vstup síťového napětí připojujeme na svorku 1, výstup (s měřeným odběrem) na svorku 3. Krajní vodič N připojujeme na svorku 4 nebo 6 (svorky jsou vnitřně propojené), nebo je možné vodič N vést skrze elektroměr („V“ zapojení). 
  2. Podrobné parametry 9901M jsou v následujícím textu a tabulce
  3. Pro připojení výstupu S0 elektroměru použijeme běžný kabel alespoň 2x 0,5 mm, např.
  4. SYKFY 2x2x0,5, délka kabelu max. 100 m. 

Obr. 2 Příklad připojení elektroměru ED11.M k základnímu modulu CP-1008

Poznámky:

  1. Vstup síťového napětí připojujeme na svorku 1, výstup (s měřeným odběrem) na svorku 3. Krajní vodič N připojujeme na svorku 4 nebo 6 (svorky jsou vnitřně propojené), nebo je možné vodič N vést skrze elektroměr („V“ zapojení). 
  2. Podrobné parametry ED11.M jsou v následujícím textu a tabulce
  3. Pro připojení výstupu S0 elektroměru použijeme běžný kabel alespoň 2x 0,5 mm, např.
  4. SYKFY 2x2x0,5, délka kabelu max. 100 m. 

 

Vlastnosti a parametry elektroměru 9901M

Elektroměr 9901M  je elektronický elektroměr pro sledování odběru elektrické energie v oblasti  maloodběrů o velikosti jednoho jističového modulu. 

Elektroměr je jednofázový statický jednotarifní  elektroměr činné energie třídy přesnosti 1, určený pro přímé připojení. Je určen pro podružné měření odběrů do Imax = 45A, bez úředního ověření. Mechanické počítadlo zobrazuje naměřené hodnoty v jednotkách kWh s 5 celými a jedním desetinným místem (celkem 6 číslic). 

Elektroměry 9901M měří v rozsahu od náběhového proudu 25 mA až po 45 A.

Elektroměr je vybaven rozhraním S0 podle IEC 61393 / DIN 43864. Obvod je galvanicky oddělený, vysílá impulzy s četností odpovídající spotřebovávané energii. 

Konstrukční řešení umožňuje jednoduchou instalaci na lištu DIN. 

 

Základní parametry elektroměru 9901M

Připojení

Přímé dvouvodičové

Vlastní spotřeba

Max. 0,4 W

Rozsah měřeného proudu

25 mA ÷ 45 A

Jmenovité napětí Un

230 VAC ±30 %

Pulzní výstup:

  Počet impulzů 1000 imp. / 1 kWh
  Jmenovité napájecí napětí 12 ÷20 VDC

Provozní rozsah teplot

-20 ÷ 50 °C

Max. průřez připojeného vodiče

6 mm2

Hlava šroubu svorky

4,5 mm kombinovaná drážka

Utahovací kroutící moment šroubu svorky

2 ÷ 5 Nm

Rozměry modulu (š x v x h) 

18 x 90 x 58 mm (1M) 

Vlastnosti a parametry elektroměru ED11.M

Elektroměr již není v prodeji.

Elektroměr ED11.M  je elektronický elektroměr pro sledování odběru elektrické energie v oblasti  maloodběrů o velikosti jednoho jističového modulu. 

Elektroměr je jednofázový statický jednotarifní  elektroměr činné energie třídy 1 podle ČSN EN 61036, určený pro přímé připojení. Je určen pro podružné měření odběrů do Imax = 25 A bez možnosti úředního ověření. Mechanické počítadlo zobrazuje naměřené hodnoty v jednotkách kWh s 5 celými a jedním desetinným místem (celkem 6 segmentů). 

Elektroměry ED11.M měří v rozsahu od náběhového proudu 20 mA až po 25 A s dostatečnou rezervou v souladu s normou.

Elektroměr je vybaven rozhraním S0 podle IEC 61393 / DIN 43864. Obvod je galvanicky oddělený pomocí optronu, na jehož výstupu je zapojen tranzistor s otevřeným kolektorem, který vysílá  impulzy s četností odpovídající spotřebovávané energii. 

Konstrukční řešení umožňuje jednoduchou instalaci na lištu DIN. 


 

Základní parametry elektroměru ED11.M

Připojení

Přímé dvouvodičové

Vlastní spotřeba

Max. 0,5 VA

Rozsah měřeného proudu

20 mA ÷ 25 A

Jmenovité napětí Un

230 VAC

Rozsah provozního napětí

0,85 Un ÷ 1,1 Un

Pulzní výstup:

  Počet impulzů 1600 imp. / 1 kWh
  Jmenovité napájecí napětí 18 ÷27 VDC

Provozní rozsah teplot

-20 ÷ 55 °C

Max. průřez připojeného vodiče - lanko

4 mm2

Max. průřez připojeného vodiče - drát

4 mm2

Min. průřez připojeného vodiče

1 mm2

Hlava šroubu svorky

4,7 mm kombinovaná drážka

Utahovací kroutící moment šroubu svorky

0,5 Nm

Rozměry modulu (š x v x h) 

18 x 88 x 58 mm (1M)


 

Impulzní výstup S0 

Výstupní signál elektroměru dle IEC 61 393 / DIN 43 864, který poskytuje informaci o odběru, tj. jeden impulz odpovídá určitému množství činné elektrické energie změřené elektroměrem, většina elektroměrů poskytuje 500 až 10000 impulzů / 1 kWh (tato hodnota se zádává do funkčního bloku v programovacím prostředí).

Výstup je u elektroměrů obvykle řešen polovodičovým spínacím prvkem (pasivní výstup), výstup se měří vstupem systému napájeným z napětí typicky 24 VDC, některé výstupy lze napájet již 8 VDC, max. napětí je cca 20 ÷ 30 VDC (max. proud obvykle do 30 mA). 

POZOR ! Některé elektroměry splňují specifikaci pro S0, třída A (např. 9901M) a lze je připojit např. na modul C-AM-0600I, tyto elektroměry lze připojit i na standardní binární vstupy 24 V (např. periferní modul IB-1301), naopak některé elektroměry mají omezený rozsah napětí a proudu v sepnutém stavu výstupu S0  – jako např. elektroměr ED11.M. Tyto elektroměry můžeme připojit přímo na binární vstupy základních modulů CP-1008 a CP-1006 (viz příklad výše) a nemůžeme je připojit na vstupy s napětím 24 V (IB-1301), nebo vstupy S0 třída A (C-AM-0600I)

Výstupní svorky výstupu S0 jsou obvykle na elektroměru číslovány 20 a 21. 

Je nutno dodržet polaritu výstupu a některé elektroměry mají na svorce 20 záporný pól, některé kladný pól (viz např. elektroměr ED11.M).