Foxtrot základní moduly Foxtrot, Základní modul 17.03.2020 18:40 17.03.2020 18:40

Základní modul CP-1091 je základní modul řídicího systému řady Foxtrot. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 9M krytu (rozměry krabičky naleznete v tomto článku), osazen šesti vyjímatelnými svorkovnicemi. 

 

Osazení I/O:

Napájení 24 VDC, příkon max. 8 W (info k napájení viz tento článek)

AI0 ÷ AI5 6 analogových vstupů, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí binárního vstupu:

rozsahy: Ni1000, Pt1000, OV1000, KTY81-121, binární vstup (bezpotenciálový kontakt)

DI6 ÷ DI11 6 binárních vstupů, bez galvanického oddělení: standardní binární vstup 24 VDC, čítačový vstup (např. připojení signálů S0)

DI12 (HDO) binární vstup 230 VAC, galvanicky oddělený (např. signál HDO)

AO0 ÷ AO1 2 analogové výstupy, bez galvanického oddělení, rozsah 0 ÷ 10 V

DO0 ÷ DO8 9 polovodičových výstupů 24 VDC, 0,5 A, volitelná funkce PWM a funkce pro řízení výkonových SSR relé (řízení el. ohřevu)

DO9 ÷ DO11 3 relé 16 A trvalý proud, 80 A krátkodobý proud, každý výstup samostatně vyveden

ETH Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek

CH1 Sériový kanál, pevně osazený rozhraním RS-485, bez galvanického odd., viz tento článek.

CH2 Sériový kanál, s možností osazení standardních submodulů, viz tento článek

 

 

Binární vstupy

DI0 ÷ DI5

DI6 ÷ DI11

DI12

Vstupní napětí pro log. 0

 

    (rozepnutý kontakt)

min. +2,3 VDC

max. +12 VDC

max. 10 V

max. 120 VAC

Vstupní napětí pro log. 1

 

    (sepnutý kontakt)

max. +1 VDC

min. 12 V

min. 200 VAC

max. 250 VAC

Vstupní proud při log. 1

typ.  1,7 mA

typ. 5 mA

typ. 5 mA

Minimální šířka zachyceného pulzu

20 ms

2 ms

-

 

 

Analogové vstupy AI0 ÷ AI5
Snímač teploty Pt1000, W100=1,385 nebo 1,391 -90 °C ÷ +270 °C
Snímač teploty Ni1000, W100=1,500 nebo 1,617 -60 °C ÷ +155 °C
Snímač teploty KTY81-121 -55 °C ÷ +125 °C
Snímač teploty NTC 12k -40 °C ÷ +125 °C

Odporové rozsahy

0 ÷ 2 kΩ 
0 ÷ 200 kΩ 
Interní napětí pro napájení odporových snímačů 8,34 V
Doba převodu kanálu typ. 50 μs
Doba obnovy hodnoty každého kanálu typ. 650 μs

 

 

Analogové výstupy AO0 ÷ AO1

Výstupní rozsah 0 ÷ 10 V
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu
Maximální výstupní proud  10 mA
Max. kapacita zátěže 50 nF

 

Obr. 1 Základní příklad zapojení modulu CP-1091 a externích SSR relé

Poznámky:

  1. Shodné zapojení výstupů (SSR relé) platí pro DO0 až DO8 (v příkladu je naznačeno pro přehlednost pouze u DO0 a DO4).