SW různé inteligentní dům, programování 27.02.2020 12:14 27.02.2020 12:14

Integraci Foxtrotu, resp. celé instalace, kterou Foxtrot spravuje, do platformy HomeKit firmy Apple umožňuje sw balíček "Teco-homebridge".  Ten je dostupný v konfiguračním webu na systémech Foxtrot 2. HomeKit je softwarový framework firmy Apple zajišťující konfiguraci, komunikaci a ovládání inteligentních zařízení v domácnosti.

Jeho výhodou je, že komunikační protokol je aplikován v rámci lokální sítě. Není tedy nutné žádné připojení zařízení do cloudu apod. Ústředním členem je pak v domácnosti třeba iPad visící na zdi nebo Apple TV. Tento prvek, označovaný jako Home Hub, pak zajišťuje sběr dat z jednotlivých zařízení a jejich dostupnost v rámci Apple služeb.

Nevýhodou HomeKit řešení je nutnost certifikace koncového zařízení společností Apple. Pro rychlejší a efektivnější řešení tohoto problému jsme v Teco využili oblíbenou open-source platformu zvanou Homebridge (https://homebridge.io), pro kterou jsme doplnili zásuvný modul pro komunikaci se systémy Tecomat. Homebridge je určen pro běhové prostředí Node.js a slouží jako komunikační most (bridge) mezi HomeKit a PLC systémem.

Softwarový balíček teco-homebridge pak usnadňuje instalaci všech potřebných komponent na systémy Foxtrot 2. Konfigurační web rozhraní balíčku zjednodušuje parametrizaci dílčích nástrojů a generovaný QR kód usnadňuje párování zařízení do aplikace HomeKit. QR kód je automaticky generován i do uživatelského web serveru tak, aby byl dostupný i pro koncového uživatele.

Framework HomeKit definuje pevnou sadu typů zařízení a jejich vlastností a tudíž pro emulaci takových zařízení musí funkční bloky z iControlLib poskytovat adekvátní data. Z knihovny tedy byla vytipována sada funkčních bloků, které tyto předpoklady splňují. V současné době je kompatibilních 17 funkčních bloků realizujících různé typy světel, senzorů, zásuvek a dalších. Další funkční bloky budou přibývat.