SW různé IoT, programování 14.02.2020 17:26 14.02.2020 17:26

 je „vizuální nástroj pro propojování věcí v internetu věcí (IoT)“. Je realizovaný na platformě Node.js, původně vyvinuté společností IBM. Jedná se o zcela jednoduché vývojové prostředí pro tvorbu aplikací umožňujících propojení zařízení ze světa IoT, API a online služeb. Nástroj Node RED lze jednoduše spustit jako server na běžném PC, na jednodeskovém počítači s procesorem ARM, či v cloudu. Editor se pak spustí přímo v internetovém prohlížeči.

Princip funkce nástroje Node-RED je založen na toku dat mezi funkčními uzly, kde každý uzel vykonává specifickou funkci. Díky internetové komunitě sdružené kolem Node RED je k dispozici široká škála funkčních bloků dostupných přes integrovanou paletu. Vybírat lze z bloků realizujících nejrůznější funkce z IoT světa. Funkce lze definovat i přímo pomocí Javascriptu. Zvyšující se obliba tohoto nástroje vedla firmu Teco a.s. k vývoji vlastní sady funkčních bloků, které budou dostupné přes oficiální paletu Node-RED a které systém Foxtrot umožní integrovat. Stačí v paletovém vyhledávači zadat název „foxtrot“ a balíček je ihned nabídnut k instalaci (plný název balíčku je node-red-contrib-foxtrotnode). Balíček pak nabízí dva typy funkčních uzlů – foxtrot input (poskytuje data z PLC do Node RED) a foxtrot output (umožnuje zapisovat data z Node RED do PLC). Princip komunikace s PLC je založen na použití osvědčeného komunikačního serveru PLCComS. Pro Foxtrot první generace je nutné mít tento PL- CComS ainstalovaný a spuštěný na externím HW, například na stejném na jakém běží Node-RED. Nový Foxtrot 2 má tento server již plně integrován ve firmware a komunikaci je tedy možné směrovat přímo na PLC. Využití PL- CComS serveru přináší možnosti jako třeba sledovat živý obraz vstupů a výstupů Foxtrotu přímo v Node-RED. Použití signálů z Foxtrotu přímo v Node-RED je pak velice snadné. U každé instance funkčního bloku se specifikuje PLCComS server, ke kterému má proběhnout připojení, a z nabídnutého seznamu publikovaných proměnných PLC se vybere ta, kterou má daný uzel reprezentovat.

Nástroj Node-RED přináší jednu s dalších možností, jak propojit systém Tecomat Foxtrot s technologiemi a zařízeními, které by bylo pomocí standardních programovacích nástrojů PLC realizovat přeci jenom obtížně. Díky své naprosté jednoduchosti a intuitivnosti je Node RED vhodný i pro začátečníky, kteří se s novým světem IoT teprve seznamují.

Tato integrace je názornou ukázkou toho, že systém Foxtrot nestagnuje na osvědčených standardech PLC, ale je systematicky udržován, upgradován a integrován na kompatibilitu s novými trendy přicházejícími ze světa IT, IoT i telekomunikačních technologií.
Obr. Ukázka použití Node-RED funkčních bloků pro připojení světel ovládaných Foxtrotem do HomeKit platformy firmy Apple.
Obr. Bloky vstupu a výstupu se nabízejí mezi ostatními v paletě Node RED

 

Obr. Integrovaná paleta Node RED s hotovými funkčními bloky.