SW různé komunikace, programování 14.02.2020 18:41 14.02.2020 18:41

Modul a driver pro integraci Foxtrot-KNX, napájecí zdroj KNX sběrnice.

Na začátku roku 2018 byla firma Teco a.s. přijata do české národní skupiny KNX jako integrátor.

Fakticky tuto roli naplňuje již několik let integrací svého centralizovaného PLC Tecomat Foxtrot se světem distribuovaného KNX přes modul BAOS firmy Weinzierl. K němu se spustí na Foxtrotu komunikační driver, který na pozadí automaticky přenáší oboustranně stavy všech senzorů a aktorů KNX do/z proměnných Foxtrotu.

Na začátku tohoto roku jsme výrazněji inovovali a zrychlili samotný driver, který je podle potřeby součástí aplikačního programu Foxtrotu. Driver/ funkční blok se jmenuje KNXbin a využívá k přenosu data v binární podobě. Lze ho zaměnit za původní funkční blok bez jakýchkoliv dalších úprav aplikačního programu.

Inovace propojení s KNX je dále umocněna zavedením nového modulu BAOS 774 firmy Weinzierl do našeho prodejního sortimentu. Tento modul je poloviční a zabírá nyní jeden standardní modul na DIN liště. Ethernet port má vyvedený na spodní části do prostoru ostatních kabelů, KNX sběrnice zůstává vyvedena nahoře. Třetí novinkou v prodejním sortimentu je specializovaný napájecí zdroj KNX sítě od firmy Meanwell velikosti 3 modulů na DIN lištu. Při této velikosti napájí KNX sběrnici až 640 mA. Lze tak nyní vytvářet kolem Foxtrotu prostorově velice kompaktní jádro, které může poskytnout stávající instalaci KNX serverové služby, plnou konektivitu do internetu s volně programovatelným grafickým webovským rozhraním, logovací služby nebo doplnit volně programovatelné funkce, které v modulech KNX nelze přímo nalézt. Naopak pro Foxtrot je to brána, přes kterou lze připojit jakýkoliv prvek ze světa KNX , který si koncový zákazník přeje, například z důvodu designu interiérových ovladačů, které jsou dostupné pouze v KNX variantě.
Obr. Modul BAOS-774 má stejnou kapacitu přenosu datových bodů jako předchozí model, zabírá však v rozvaděči pouze 1 modul.
Obr. Napájecí modul KNX-20E-640 dodá do sítě KNX až 640mA. Plnohodnotné rozšíření základního modulu Foxtrotu o síť KNX tak celkem zabere v rozvaděči šíři 4 modulů.