SW různé komunikace 11.02.2020 08:15 12.02.2020 09:21

Co je API? Podle Wikipedie: „API – zkratka pro Application Programming Interface označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství. Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny (ale třeba i jiného programu nebo jádra operačního systému), které může programátor využívat.“ Jde tedy o pojem a funkci, který vznikl ve světě IT a řeší nebo zjednodušuje výměnu dat mezi aplikacemi, které mohou běžet na PC, na serverech nebo na mobilních zařízeních. A protože Tecomaty, byť mají původ v průmyslové automatizaci a přísahají na standardy řady IEC 61131, jsou plně integrovány do internetu a sledují kompatibilitu s technologiemi IT oboru, po implementaci MQTT protokolu v roce 2017 učinily od začátku roku 2018 další významný krok směrem k podpoře IoT. Web server PLC systémů Tecomat Foxtrot i TC700 je od verze firmware v10.4 vybaven API rozhraním TecoApi, které poskytuje služby umožňující číst a zapisovat data z/do PLC systému pomocí HTTP protokolu. Data jsou poskytována ve formátu JSON (JavaScript Object Notation). JSON je textový, na jazyce zcela nezávislý formát, který se používá pro výměnu dat. Další podrobnosti o formátu JSON lze nalézt na http://www.json.org/json-cz.html. Pro naprogramování Tecomatu s touto funkcí je potřeba prostředí Mosaic v2018.1 nebo vyšší.

Rozhraní TecoApi je popsáno i s příklady v dokumentaci TXV 005 37.01, ze kterého vybíráme krátce o principu činnosti:

Komunikace přes TecoApi probíhá HTTP protokolem formou dotaz/odpověď. TecoApi rozhraní poskytuje služby umožňující číst a zapisovat objekty z/ do PLC systému. Objektem, který je dostupný přes TecoApi, může být libovolná proměnná v PLC programu. Všechny proměnné, které mají být viditelné jako objekty přes TecoApi rozhraní, musí být označeny direktivou {PUBLIC_API}. V PLC projektu musí být alespoň jedna web stránka vytvořená nástrojem WebMaker a v nástroji WebMaker musí být nastaveno alespoň jedno přístupové jméno + heslo pro službu TecoApi. Přestože ve světě PLC a průmyslové automatizace existují i rychlejší přenosy, ve světě IT resp. IoT je API rozhraní rozšířené a standardizované i pro komunikace s jednoúčelovými zařízeními typu meteo stanice, chytré termostaty, chytré žárovky, různé alarmy, dveřní zvonky, aj. kde je objem přenášených dat relativně malý a jejich zpoždění při přenosu a zpracování není tak kritické. V podobné roli „Věci v Internetu“ dnes může být i Tecomat, který zprostředkuje na své API rozhraní jakékoliv vstupní a výstupní signály z řízeného objektu nebo podle přijatých dat vykoná i řídicí činnost/akci, kterou si uživatel může naprogramovat sám.

Tecomaty se tímto krokem zařadily mezi první programovatelné automaty na světě s nativně vestavěným API rozhraním a posunují dále hranici své tradiční komunikační univerzality. Stávají se významným hráčem – uzlem – v síťových řešeních pro Smart City a Smart House a samozřejmě i pro jakékoliv aplikace v Internetu věcí a průmyslové automatizace sledující trendy Industry 4.0. a všude tam, kde je třeba propojovat více různorodých zařízení a senzorů, komunikovat je s databázemi v cloudu a přitom zajistit jejich funkční nezávislost a autonomnost v případě chybějící konektivity na internet.